Commissies in vergadering

Aalsmeer – Op dinsdag 12 mei komen de fracties bijeen voor een vergadering van de commissie ruimte en economie en op woensdag 13 mei staat de vergadering van de commissie maatschappij en bestuur op het programma. Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur, vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Voorzitter van de commissie ruimte en economie is Bram Heijstek van HAC en op de agenda staat onder andere de herontwikkeling van het woongebied Dorpshaven Noord. De bedoeling was om hier 47 vrijstaande en 6 twee onder een kap woningen te bouwen. Volgens de ontwikkeling past dit type woningen niet meer bij de markt en is een heroverweging gemaakt. Er is een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld met een mix van verschillende woningtypen en prijsklassen. Het plan gaat gefaseerd ontwikkeld worden, maximaal 70 woningen in totaal. In blok H bestaat de mogelijkheid om goedkopere beneden- en bovenwoningen te realiseren. Ook wordt deze avond een presentatie over de werking van handhavingprocedures gegeven door de heer Van den Hurk. In de vergadering van de commissie maatschappij en bestuur wordt de voorzittershamer ter hand genomen door Dirk van Willegen van het CDA. Gepraat gaat onder andere worden over de te bouwen sporthal in de Hornmeer. Voorgesteld wordt een trainingshal te realiseren, die gekoppeld wordt aan zwembad de Waterlelie. Hiervoor wordt door het college een extra krediet gevraagd van 3.185.00 euro. Ook op de agenda deze avond: Re-integratieverordening gemeente Aalsmeer en nota reserve- en risicobeleid. Beide vergaderavonden worden besloten met het vragenkwartier.

Foto: Dorpshaven Noord: Herinrichting in fasen.