College wil second opinion over Middenweg

Aalsmeer – Op 25 februari heeft de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam het verzoek van de gemeente om de voorlopige voorziening tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van een gedeelte van de Middenweg afgewezen, waardoor de aanleg van de Middenweg nabij de woning en het bedrijf op perceel Middenweg 53/55 voorlopig niet gerealiseerd kan worden. De uitspraak is een voorlopig oordeel, het definitieve oordeel zal pas plaatsvinden in de zogenaamde bodemprocedure. De behandeling van de deze bodemprocedure laat echter nog zo’n zes tot twaalf maanden op zich wachten. De voorzieningenrechter heeft het verzoek afgewezen omdat hij acht dat de onzekerheid over de verkeersveiligheid zwaarder weegt dan het belang van de rechtstreekse verbinding via de Middenweg op de N201 vanuit Oosteinde en Green Park Aalsmeer. De weg, volgens het ontwerp van de gemeente 7.90 meter breed, is naar het oordeel van de voorzieningenrechtervoor het voorkomende verkeer relatief smal, omdat deze afwijkt van de richtlijnen van de CROW voor een gebiedsontsluitingsweg. Deze overweging in samenhang bezien met het vrachtverkeer op de Middenweg en de toename van het verkeer in de toekomst maakt dat de voorzieningenrechter voorlopig onvoldoende overtuigd is van de veiligheid van de wegen. Ten aanzien van de stukken met betrekking tot de verkeersveiligheid zal het college met een voorstel komen om de geheimhouding op te heffen.

“Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp van de Middenweg gebaseerd op een deskundig advies van een verkeerskundig bureau. Dit bureau heeft geoordeeld dat de weg voldoende verkeersveilig kan worden ingepast. Het college wil uiteraard geen enkel risico op het gebied van de verkeersveiligheid nemen en heeft daarom besloten opdracht te verlenen aan een derde deskundige op het gebied van de verkeersveiligheid om een second opinion te geven op de verkeerskundige adviezen van zowel de adviseur van de gemeente als de adviseur van de bewoner/bedrijf perceel Middenweg 53/55. Daarbij zal de centrale vraag zijn of het ontwerp verkeersveilig is. Aan deze adviseur zal ook worden gevraagd de huidige verkeerssituatie op de Middenweg in beschouwing te nemen en de uitspraak van de voorzieningenrechter. Daarnaast blijft de gemeente in overleg met de betreffende familie over de verwerving van de woning en naastgelegen inrit”, aldus wethouder Ad Verburg in een reactie aan de gemeenteraad.