College stemt in met verkeersplan voor centrum Uithoorn

Uithoorn – Een verkeersveilige en groen dorpscentrum voor Uithoorn. Dat is het doel van het nieuwe verkeersplan voor het centrum van Uithoorn, dat het college in oktober ter besluitvorming aan de raad aanbiedt. Wethouder Hazen: “ In het nieuwe verkeersplan blijft het dorpscentrum een vriendelijker, groener en dorpser gezicht dat beter past bij Uithoorn en doorgaand verkeer ontmoedigt. Vrachtverkeer krijgt een verbod, behalve voor laden en lossen.” Op 16 oktober buigt de raadscommissie Wonen en Werken zich over dit plan. Op 31 oktober komt het in de raad.

In het nieuwe verkeersplan krijgen de Koningin Máximalaan, de Laan van Meerwijk en een deel van de Thamerlaan een brede, verhoogde middenberm met een mooie rij bomen en kleurige bloemen. Deze groene uitstraling geeft de automobilist het idee dat hij gast is in een verblijfsgebied. Om dit beeld te versterken, komen er brede trottoirs en wordt het hele centrum een 30 km zone. Wethouder Hazen: “Bovendien nemen we een aantal maatregelen om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid van met name voetgangers en fietsers te verhogen.”

Voetgangers

Zo komen er plateaus waar de voetgangers kunnen oversteken, brede fietsstroken langs beide zijden van de weg en rotondes. De kruising tussen de Koningin Máximalaan, Thamerlaan en Laan van Meerwijk verandert in een rotonde. Ook bij de kruising tussen de Koningin Máximalaan en de Admiraal van Ghentlaan komt een rotonde met een aftakking voor fietsers naar het Zijdelveld. Hazen: “Via deze route kunnen fietsers vanuit het zuidelijk deel van de Koningin Máximalaan goed en verkeersveilig naar het centrum fietsen. Het Zijdelveld blijft ook in de nieuwe situatie een rustige, autoluwe weg. De rotonde bij de Admiraal van Ghentlaan verbetert bovendien de ontsluiting van het Thamerdal en zorgt ervoor dat de gereden snelheid op de Koningin Maximalaan structureel wordt verlaagd. Tot slot vermindert deze rotonde het doorgaande karakter van de voormalig N201.” Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren verandert de tijdelijke rotonde op het kruispunt van de Thamerlaan in een voorrangskruising.

Oplossingen

De afgelopen jaren is intensief gezocht naar goede oplossingen voor het verkeer in het centrum van Uithoorn. Veel oplossingen waren alleen te realiseren door stevige fysieke ingrepen in het bestaande wegennet. Deze ingrepen hadden vergaande consequenties voor de ontwikkelmogelijkheden van de bouwlocaties in het centrum. Ook was er veel onzekerheid over de betaalbaarheid van de oplossingen.

In november 2017 heeft de gemeenteraad van Uithoorn de visie ‘Dorpshart aan de Amstel’ voor het centrum van Uithoorn vastgesteld. In opdracht van de gemeenteraad bleef in deze visie de Koningin Máximalaan open voor verkeer in twee richtingen, met een route via de Prinses Irenelaan. Tijdens de uitwerking bleek deze route niet op te leveren wat ervan zou mogen worden verwacht. Hierdoor ontstond de noodzaak om opnieuw naar een oplossing te zoeken. Het integrale ontwerpteam kreeg de opdracht vrij te denken om zo te zoeken naar kwalitatief hoogwaardige, eenvoudige en dorpse oplossingen die het karakter van Uithoorn zouden versterken.