CDA op bezoek bij de Jozefschool

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 7 oktober bezocht de fractie van het CDA de Jozefschool in de Gerberastraat. Op deze basisschool, die meer dan 500 kinderen en 50 personeelsleden heeft, werd de partij ontvangen door directeur Antoine Zwagerman en adjunct-directeur René Veerman. De fractie kreeg een uitgebreide uitleg over de visie van de Jozefschool en zag de plannen en tekeningen voor een uitbreiding van de school. 

De Jozefschool maakt samen met de Oosteinder en de Antoniusschool deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer. Het gebouw is in 1933 gebouwd en door de hele school heen is deze stijl nog te zien in tegels en glas-in-loodramen. Op het terrein van de Jozefschool staat nu een tijdelijk gebouw met twee lokalen en een gymruimte.

Er is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van twee nieuwe lokalen en een gymruimte die aan het schoolgebouw vastzitten. Op deze manier kunnen de tijdelijke lokalen weggehaald worden en krijgt de school weer een uniform geheel. Ook wil men de bovenverdieping uitbreiden zodat er meer ruimte komt voor specialistisch onderwijs. 

De Jozefschool heeft niet alleen aandacht voor het reguliere taal- en rekenonderwijs, er wordt ook veel tijd besteed aan cultuur-, natuur- en burgerschapsonderwijs. Naast de school zit een vogelbos, speelbos en een eigen tuin, zodat kinderen kunnen leren om op een verantwoorde manier om te gaan met de natuur. Directeur Antoine Zwagerman is ervan overtuigd dat kinderen beter leren door het zelf te ervaren. Als kinderen zelf kunnen ontdekken wat de natuur te bieden heeft, zullen ze er ook beter zorg voor dragen. 

Het CDA is erg enthousiast over het werkbezoek aan de Jozefschool. De school draagt duidelijk uit dat er niet alleen aandacht moet zijn voor rekensommetjes en begrijpend lezen, maar ook voor dingen als natuur en muziek. De fractie bedankt de directeur en adjunct-directeur voor de uitgebreide uitleg over de school en haar wensen en kijkt uit naar de kredietaanvraag omtrent de uitbreiding.