CDA: “Aalsmeer is zeker bestuurbaar!”

Aalsmeer – Namens het bestuur, de fractie en de wethouders heeft het CDA Aalsmeer-Kudelstaart een brief gestuurd naar alle leden van de partij. Reden is het ontslag van burgemeeser Jobke Vonk-Vedder.

‘Aalsmeer is zeker bestuurbaar’, luidt de kop van het schrijven. In de brief zegt het CDA het ontslag van de burgemeester een ‘moeilijk besluit, moedig genomen’ te vinden. Over het vertrek van de ‘burgermoeder’  wordt in Aalsmeer veel gesproken en, zo heeft de partij gemerkt, veelal  worden in deze afkeurende en negatieve woorden geuit naar de gemeenteraad en dat wringt bij het CDA:

“Als CDA’ers hebben we afgesproken dat we niet meedoen aan speculaties en geroddel en niet meewerken aan het ontwrichten van het gemeentebestuur. We staan voor een constructief bestuur van Aalsmeer. Er ligt een goed coalitieakkoord en we hebben een goede samenwerking met coalitiegenoot AB. Er staat een gedegen collegeprogramma, zeker in deze periode van decentralisaties en bezuinigingen. We hebben een college met vier hard werkende, ambitieuze wethouders, die het coalitieakkoord uitvoeren, voorbereid door een loyaal fungerende, ook hard werkende, ambtelijke organisatie. Moeilijke en complexe dossiers als decentralisatie van zorgtaken en jeugdzorg zijn unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Andere voorbeelden van bestuurlijke kracht zijn de unanieme aanname in de gemeenteraad van de bestemmingsplannen Landelijk Gebied Oost en Calslagen. Ook voor de plannen voor de Hornmeer en het ‘Rooie Dorp’ kregen wethouders complimenten van coalitie en oppositie. In de zeven laatste vergaderingen van de gemeenteraad is over 63 voorstellen, moties en amendementen besloten. In meer dan 75 procent daarvan unaniem tot een grote meerderheid (stemverhoudingen 23-0, 22-1, 19-4, 18-5, 17-6 en 16-7). Hoezo onbestuurbaar? Hoezo verdeeldheid? Deze cijfers liegen niet! Interpretaties daarentegen… Natuurlijk gaat de kritiek op de politiek in Aalsmeer niet aan ons voorbij, sterker nog: Onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad en het college, onze bestuursleden en andere actieve partijgenoten voelen zich – en worden – persoonlijk aangesproken. Soms onterecht, meestal ook meelevend en steunend. Dat sterkt ons. We gaan door, met elkaar. Ons uitgangspunt blijft samenwerking in de gemeenteraad, in het belang van Aalsmeer en Kudelstaart. We willen verder werken aan een mooi en beter Aalsmeer. In de gemeenteraad met de smalst mogelijke basis, maar binnen onze geledingen breed gedragen en vertrouwend op de toekomst.”

De brief is ondertekend door voorzitter Hermen de Graaf, waarnemend fractievoorzitter Jaap Overbeek en de wethouders Ad Verburg en Tom Verlaan en is in z’n geheel te lezen via www.aalsmeer.cda.nl.

Reageren kan via cdactueel@gmail.com.

 

Foto: Fractie en wethouders van het CDA hebben afgelopen week een werkbezoek gebracht aan de Praktijkschool in Uithoorn. Sinds drie jaar kunnen kinderen uit Aalsmeer met een ontwikkelachterstand naar deze school, die een regiofunctie heeft en dagelijks wordt bezocht door 215 leerlingen.