B&W: Weer invoering startersleningen

Aalsmeer – Sinds eind 2014 worden er in de gemeente Aalsmeer geen Startersleningen meer verstrekt. Reden om destijds te stoppen met het verstrekken van Startersleningen was het ontbreken van financiële middelen. Inmiddels is er, enerzijds door het aflossen van leningen en rente-inkomsten en anderzijds door het beschikbaar stellen van nieuw budget door de gemeenteraad, de mogelijkheid om de starterslening opnieuw open te stellen.

De Starterslening gaat uit van de gedachte dat veel starters die een woning kopen aan het begin staan van hun carrière. De verwachting is dat het inkomen van deze starters in de loop der jaren gaat stijgen. Belangrijk kenmerk van de Starterslening is dat er de eerste drie jaar geen rente en aflossing hoeft te worden betaald.

Op 1 november 2016 had de gemeente Aalsmeer een bedrag van ongeveer 851.000 euro direct beschikbaar. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 28 januari 2016 besloten om 450.000 euro uit het woonfonds Aalsmeer beschikbaar te stellen voor de uitgifte van Startersleningen. De bestaande middelen worden als volgt ingezet: 238.209 euro ten behoeven van de derde verkoopfase van Startblok (Dorpshaven). De verkoop start in het eerste kwartaal van 2017. En 485.821 euro ten behoeve van starterslening voor de aankoop van bestaande woningen.

Het openstellen van de Starterslening vergt enige voorbereiding. Doel is om de regeling op 1 januari 2017 opnieuw open te stellen. Ongeveer  600.000 euro kan beschikbaar worden gesteld. De Raad dient hierover een besluit te nemen. Een voorstel hiervoor zal het college van B&W in de eerste helft van 2017 voorleggen aan de gemeenteraad, zodat het geld uiterlijk op 1 juli 2017 beschikbaar is.

De elementen van de huidige Starterslening blijven hetzelfde:

· De maximale Starterslening blijft 20% van de waarde van de woning.

· Gemeenten kunnen nog steeds specifiek voor hun gemeente geldende voorwaarden opnemen, om lokale doelstellingen te realiseren.

Starters gaan in principe na 3 jaar rente en aflossing betalen. Dit geld vloeit terug in het Startersfonds. Jaarlijks zal worden bekeken hoeveel geld er voor het daarop volgende jaar beschikbaar is voor nieuwe Startersleningen.