Buurthuis tijdelijk in VVA kantine

Aalsmeer – Op 3 november wordt er een avond vergaderd door het college en de gemeenteraad over de programmabegroting voor 2017. Eerst echter komen alle politici bijeen voor een ‘gewone’ raadsvergadering en wel op donderdag 27 oktober. In de raadskelder gaat onder andere gesproken worden over het bestemmingsplan Polderzoom, het gebied tussen de Burgemeester Kasteleinweg, Stommeerkade en Ophelialaan. Hier is de gemeente voornemens zo’n 130 woningen te gaan bouwen. Er gaan huurwoningen, deels in het sociale segment en deels goedkopere vrije sector huur, ontwikkeld worden. Er komen appartementen en grondgebonden huurwoningen. Na goedkeuring door de raad gaan de ontwikkelaars verder met de uitwerking en uitvoering.

Onderdak in eigen wijk

Ook op de agenda staat het voorstel om een krediet van 45.000 euro beschikbaar te stellen voor elementair herstel van de voormalige VVA kantine aan de Dreef. In het best karakteristieke gebouw wil de gemeente tijdelijke huisvesting geven aan stichting Buurthuis Hornmeer. Dit ter vervanging van het pand in de Roerdomplaan 3 dat leeg gemaakt wordt voor sloop in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie Meervalstraat en Roerdomplaan. Dit betekent dat voor de huurders hier naar alternatieven moet worden gezocht. De VVA kantine is hiervoor prima geschikt en staat in de Hornmeer, een grote wens van stichting Buurthuis Hornmeer om onderdak in de eigen wijk te houden. Het betreft vooralsnog een tijdelijk onderkomen, waarvan de stichting de lasten zelf moet gaan dragen. Er gaat met de stichting verder nagedacht worden over de mogelijkheid van definitieve huisvesting in ontwikkelgebied Meervalstraat en Roerdomplaan.

Onderhoudsmaatregelen

Voordat de stichting de deur van de VVA kan open stellen, dienen er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd te worden. Zo moet de aanwezige asbest in de sauna verwijderd worden, is herstel van enkele lekkages noodzakelijk, is rolstoeltoegankelijk maken nodig, evenals het plaatsen van een minder-validen toilet. Tevens moeten diverse werkzaamheden uitgevoerd worden aan de EGW-installaties. Het benodigde krediet van 45.000 euro is ook nog eens inclusief ophangen van verduisteringsgordijnen. Het college hoopt op snelle goedkeuring door de gemeenteraad. “De leegstaande voormalige voetbalkantine is kwetsbaar voor vandalisme”, aldus de bestuurders. “Hoe eerder een nieuwe gebruiker er in trekt, hoe beter.” Geen groen licht? “Het alternatief is sloop”, besluiten b&w. De VVA-kantine valt onder het gemeentelijke vastgoed, portefeuillehouder is wethouder Robbert-Jan van Duijn.

Beschermd dorpsgezicht

De raad volgende week donderdag 27 oktober begint officieel om 20.00 uur, maar start om 19.45 uur met best een bijzonder moment. Inwoners gaan een burgerinitiatief aan voorzitter Jeroen Nobel van de raad overhandigen tot het aanwijzen van een gebied in Zuid (Spoorlaan, Geraniumstraat en Freesialaan) tot beschermd dorpsgezicht. Oh, en niet vergeten: Bij binnenkomst in het gemeentehuis niet de trap op, maar de trap af. Einde van de vergadering is gepland rond 21.30 uur.