Bouwplan ‘De Rietkraag’ in De Kwakel sceptisch ontvangen

 

De Kwakel. Het nieuwe bouwplan met als naam ‘De Rietkraag’ wat de gemeente voor ogen heeft als invulling van het braakliggende stuk grond tussen woonwijk De Kuil en de Vuurlijn, naast het sportcomplex van KDO, is door de inwoners met de nodige scepsis ontvangen. Dat bleek dinsdagavond 15 september tijdens de informatieavond in Dorpshuis De Quakel. Die was de door gemeente georganiseerd om de inwoners op de hoogte te stellen van de plannen en de daarvoor op handen zijnde wijziging van het bestemmingsplan. Het was geen inspraakavond! In het tjokvolle dorpshuis voerde een aantal inwoners nogal wat bedenkingen aan ten aanzien van het nieuwe plan, ook al zegt men op voorhand niet tegen nieuwbouw van woningen te zijn, integendeel. Echter bij dit plan ziet men als grootste struikelblok de ontsluiting van de nieuwe woonwijk. Voor de hele wijk De Kuil wordt nu alleen de Anjerlaan als ontsluitingsweg gebruikt die slechts aan een kant daarin voorziet op de Ringdijk ter hoogte van de kruising met het Kwakelsepad. Over het onderwerp ontstond een levendige discussie met de presentatoren van die avond, zijnde de gemeente Uithoorn bij monde van projectleider Wiebe van de Lagemaat, wethouder Marvin Polak en verkeerskundig ambtenaar Ronald van der Hoek. En passant had Jerry de Vries van Vorm Ontwikkeling uit Papendracht die het project heeft ontwikkeld en gaat (laten) bouwen, met een beeldschermpresentatie duidelijk uitleg over het bouwplan gegeven. Dat bestaat uit een contingent van 49 woningen, alle met een rieten dak (!). Er komen twee-onder-een-kap woningen, eengezinswoningen en beneden-/bovenwoningen. In een hoek van de locatie komt een groenvoorziening met een hoogstamboomgaard. Voorts is er in het plan ruimte gereserveerd voor acht tot tien starterswoningen die de Vereniging Cube Starterswoning uit De Kwakel hier door en voor jongeren wil gaan bouwen. De nieuwe woonwijk genereert volgens de verkeerskundige ambtenaar zo’n 300 bewegingen per etmaal extra (bij de gehanteerde norm van 1.7 auto per woning). Voor meer info lees de Nieuwe Meerbode 23 september