Bouw zorgcentrum Zonnehof kan starten

Mijdrecht – Het ziet er alleszins naar uit dat, na het Molenhof, ook de nieuwbouw van zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht binnenkort van start kan gaan op het nu nog braak liggende terrein waar ooit Nieuw Avondlicht stond.

Voor zover bekend is er geen beroep aangetekend tegen de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning en is het probleem van te weinig parkeervoorzieningen in de nabije omgeving opgelost. Volgens omwonenden waren er te weinig parkeerplaatsen ingepland bij het project en tekenden daartegen bezwaar aan. Nu worden 41 parkeerplaatsen gerealiseerd van de 45 die men had voorgesteld en kennelijk heeft men daar vrede mee.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de rechtbank wel een voorbehoud heeft gemaakt. Mocht alsnog een beroepschrift wel tijdig zijn verzonden maar nog niet aangekomen dan wel ingeboekt zijn bij de rechtbank, dan zou er alsnog sprake kunnen zijn van een ontvankelijk beroepschrift. Maar deze geluiden hebben de gemeente niet bereikt. Kortom, bouwbedrijf Bébouw Midreth kan de planning nu verder uitwerken.

Volgend jaar
“Een dezer dagen wordt gestart met de sloop op het terrein van de nog in de grond aanwezige kelder en een deel van de fundering. Vervolgens vindt er zoals gebruikelijk een archeologisch onderzoek plaats en eventueel een bodemsanering. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dat gaat zeker tot eind van dit jaar duren. Als dit is afgerond kunnen we in het eerste kwartaal van volgend jaar de eerste paal slaan voor de nieuwbouw,” aldus projectleider Dick van Vliet van het bouwbedrijf die tevens aangeeft dat ook de herinrichting van het Mevrouw van Wieringenplein voor de Kom dan zijn beslag krijgt.

Grote bouwput
Omdat in hetzelfde tijdvak ook sloop, bouwrijp maken van de grond en nieuwbouw van het project Molenhof, de supermarkt van Hoogvliet en de woning van Van Beek aan de Kerkvaart plaatsvindt, ontstaat er ruim een jaar en misschien wel langer één grote bouwput aan de Dorpsstraat.

Overigens dreigt een en ander wel consequenties te hebben voor de bewoners van de Kom. Waar parkeren zij hun auto’s in die tussentijd en blijft de Dorpsstraat via de Kerkvaart vice versa voor hen bereikbaar? Of wordt er voor hen tijdelijk een omleiding gemaakt, bijvoorbeeld via de Kerkvaart en de Julianalaan c.q. Prins Bernhardlaan. Aan de gemeente de taak om voor een oplossing te zorgen.

Fotobijschrift:

Nu nog braakliggend, maar straks verrijst hier het nieuwe zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht.