Voetgangersbrug bij Libellebos is klaar

Uithoorn –  De bouw van een nieuwe voetgangersbrug tussen het Libellebos en het waterbergingsgebied tussen de N201 en Hollandse Dijk, is voltooid. Gemeente Uithoorn heeft deze opdracht neergelegd bij civieltechnisch bedrijf Griekspoor om zo de bereikbaarheid van het recreatiegebied te vergroten.   

Het waterbergingsgebied dat door veel Uithoornaars wordt gebruikt om te wandelen, was moeilijk toegankelijk. Men kon het gebied enkel betreden via een klein ingangetje in de berm bij de N201. Ook was er geen mogelijkheid tot parkeren en moesten mensen met hun hond langs de weg lopen. Om zowel de veiligheid als de bereikbaarheid van het gebied te vergroten, heeft Gemeente Uithoorn de opdracht gegeven tot het aanleggen van een voetgangersbrug. Bezoekers kunnen hierdoor het parkeerterrein van de Tennisclub Uithoorn gebruiken. 

Geen tussensteunpunten 

De nieuwe brug is een bijzonder exemplaar. Thijs Baalbergen, Calculator en Werkvoorbereider bij Griekspoor legt uit: “Naar een eis van het waterschap kent de slanke en relatief lange brug van 18 meter geen tussensteunpunten. Er mochten geen palen in het water vanwege het gemaal verderop aan de dijk. De palen zouden omstuwing creëren en ervoor zorgen dat het water minder goed naar het gemaal zou kunnen stromen. Het weglaten van tussensteunpunten was mogelijk omdat het een voetgangersbrug betreft en de belasting hierdoor klein is.” 

Om de overlast zo klein mogelijk te houden, heeft Griekspoor de brug geheel in de eigen werkplaats gemaakt: zowel het staalwerk als de conservering. Enkel tijdens het plaatsen van de fundering, bestaande uit stalen buispalen, en bij het op locatie hijsen van de brug heeft het verkeer wat hinder ondervonden.  

Uiteenlopende afnemers zoals overheden, aannemers en constructiebedrijven profiteren van de ruime ervaring en innovatieve mentaliteit van dit familiebedrijf en haar medewerkers. Griekspoor staat synoniem voor topsport. Zij gaan voor het hoogst haalbare.