Bijdrage provincie voor glastuinbouw

Aalsmeer – Als kassen bij elkaar staan, kunnen ondernemers samen gebruik maken van bijvoorbeeld aardwarmte of fabrieks-CO2 . Dit bespaart de ondernemers op termijn geld en het is beter voor het milieu. De provincie Noord-Holland heeft 9,3 miljoen euro beschikbaar om mee te betalen aan de verhuizing van bedrijven die zich bezig houden met glastuinbouw.

Verduurzamen

De subsidie draagt bij aan een moderne en duurzame tuinbouw door het voor bedrijven interessant te maken om te verhuizen naar de gebieden, die in Noord-Holland zijn aangewezen voor kassen. Dat maakt gezamenlijke investeringen mogelijk in bijvoorbeeld aardwarmte-installaties of de aanleg van hoofdleidingen voor warmte of CO2.

Aanvragen

De subsidie ‘verplaatsing glastuinbouwbedrijven’ kan nog tot 28 februari 2018 worden aangevraagd via het subsidieloket op de website van de provincie Noord-Holland. Daar staan ook alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is 1.000.000 euro.

Meer informatie

Bedrijven kunnen zich voor advies wenden tot de GreenPort Noord-Holland Noord en GreenPort Aalsmeer.