Veel belangstelling voor archeologische vondsten

Mijdrecht – Na het slopen van de oude opstallen van het voormalige Molenhof aan de Dorpsstraat hoek Kerkvaart is archeologisch onderzoek in de bodem verricht. Dat is zo bij de wet geregeld. Archeologen en hun medewerkers krijgen daarvoor een bepaalde tijd toegewezen. Gedurende afgelopen drie weken zijn er tal van ontdekkingen en interessante vondsten gedaan.

Dagelijks was er veel bekijks van nieuwsgierige voorbijgangers en werden er waar en wanneer dat kon vragen gesteld aan de opgravers. Dat bracht de gemeente op het idee om aan het einde van de opgravingstermijn een publiekspresentatie te organiseren over wat er zoal opgegraven is en de vondsten te tonen. Deze vond donderdagmiddag 25 januari plaats in de open lucht tegenover de ingang van De Lindeboom in de Dorpsstraat. Daarvoor bleek meer belangstelling dan men had verwacht. Het stond rijen dik aan het hek dat rondom de bouwplaats is geplaatst.

Archeoloog ‘Diederik’ van de VUhbs in Amsterdam kreeg het woord en gaf uitleg aan wat men had ontdekt in de twee meter afgegraven grondlaag en de resultaten ervan. “Bij het onderzoek van de bodem zijn de fundamenten van een woonhuis uit de zeventiende eeuw met een haardplaat en restanten van een molen blootgelegd”, vertolkte Diederik. “In de laag daaronder zijn overblijfstelen aangetroffen uit de dertiende eeuw. Dat is ongeveer de oorsprongstijd van het dorp Mijdrecht. Tevens hebben we restanten van een lemen kelder gevonden die mogelijk al uit de vijftiende eeuw stamt. Maar er zijn nog meer ontdekkingen gedaan. Het gaat onder meer om veel aardewerk, waaronder een aardewerken kruik, maar ook een bronzen penkandelaar, beide zo’n 650 jaar oud en nog goeddeels intact.”

Meer hierover woensdag 31 januari in de Nieuwe Meerbode