Baggeren in sloten rond bedrijventerrein

Aalsmeer – Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat in de zomer baggeren in de sloten rond bedrijventerrein Hornmeer. Een groot aantal hoofdwatergangen gaan op diepte gebracht worden. Het betreft de sloot achter de Zwarteweg, langs de Visserstraat naar de Legmeerdijk (parallel) aan de Burgemeester Kasteleinweg. De waterpartij en sloot in het Hornmeerpark gaan eveneens uitgediept worden.

“Baggeren is nodig omdat afgevallen bladeren, aangevoerd slib en afkalvende oevers zorgen voor een aangroei van bagger van ongeveer 1 centimeter per jaar. Als we dat laten liggen, slibben de sloten dicht en wordt de aan- en afvoer van water belemmerd”, aldus Rijnland in een uitleg. “In een droge periode kunnen ondiepe sloten door gebrek aan vers water gaan stinken en door gebrek aan zuurstof gaan planten en dieren dood. In perioden met veel of zware regenval kan het water niet snel genoeg wegstromen en dat betekent wateroverlast.”

De planning is dat de watergangen in de periode van juli tot en met volgend jaar februari worden uitgebaggerd.

Foto: De sloot achter bij de Visserstraat. Het uitzicht vanaf het parkeerterrein van de Nieuwe Meerbode. Misschien ook een moment om overhangend groen onder handen te nemen…