Archief Rode Kruis naar ‘Oud Aalsmeer’

Aalsmeer – Het archief van het Rode Kuis Aalsmeer is officieel overgedragen aan de Stichting Oud Aalsmeer. Het betreft de 70-jarige geschiedenis van de in 1948 opgerichte plaatselijke afdeling. 

Daarbij is nog het notulenboek van de oprichtings-vergadering, de eerste collectebussen, vlaggen, tal van publicaties, foto’s en films, plus de op een metalen plaat gegraveerde namen van de Leden van Verdienste. Ook zijn er de campagneborden bij die de afdeling kreeg toegekend, omdat ze in diverse jaren relatief gezien de hoogste collecte-opbrengst had van het hele land.

Drie ex-voorzitters

De overdracht vond donderdag 21 februari plaats in het gemeentehuis, waar ‘Oud Aalsmeer’ een archiefruimte ter beschikking heeft. Daar zal alles door archivaris Peter Boogaard  worden geregistreerd en bij elkaar veilig in de kluis, voor het nageslacht worden opgeslagen. Het overhandigen van de historische spullen aan voorzitter Dirk Jongkind van Oud Aalsmeer gebeurde door drie ex-voorzitters van het afdelingsbestuur: Nico van der  Maat die van 1963 tot 2003 deze functie vervulde, zijn opvolger Jan Kwak (2003 tot 2010) en de laatste voorzitter Dick Overkleeft, die de voorzittershamer in 2011 overnam. Daarbij werden diverse herinneringen opgehaald aan het bestaan van het Rode Kruis in Aalsmeer, destijds opgericht door politieagent Piet Grijpstra, die ook de eerste voorzitter werd.

Actieve vrijwilligers

De afdeling  beschikte lange tijd over een eigen gebouw. De voormalige kantine van busonderneming Maarse & Kroon werd door het bedrijf aan het Rode Kruis geschonken. Het gebouwtje aan de Stommeerweg werd afgebroken en in oorspronkelijke staat weer aan de Spoorlaan opgebouwd. Via een renteloze lening, waarvoor veel plaatsgenoten inschreven, was dit mogelijk. In fotoalbums en publicaties  is ook veel terug te vinden over het Mini-Corso, destijds aan de Oosteinderweg. De opbrengst daarvan was voor het Rode Kruis. De afdeling beschikte altijd over een grote groep actieve vrijwilligers voor sociale zorg, bezigheidstherapie, bloedafname, collectanten, een jeugdafdeling en destijds het inzamelen van lectuur en zelfs moedermelk.

Activiteiten

De afdeling Aalsmeer van het Rode Kruis heeft haar activiteiten aan het eind van 2018 stopgezet en daarvan zijn de telefooncirkel en het huisbezoek overgegaan naar De Zonnebloem, de handwerkactiviteiten zijn overgenomen door Zorgcentrum Aelsmeer. Het rolstoelwandelen, rolstoelfietsen en de organisatie van de boottocht worden voortgezet door Stichting SAM (Sociale Activiteiten voor de Medemens).

De jaarlijkse collecte voor het Rode Kruis zal wel door plaatselijke collectanten worden gedaan. De overige taken van het Rode Kruis vinden nu voortaan in regionaal en landelijk verband plaats.

Foto: Vier voorzitters bij de overdracht: Links Jan Kwak met oude collectebus en campagnebord. Daarnaast Oud-Aalsmeer voorzitter Dirk Jongkind, dan Rode Kruisvoorzitter Dick Overkleeft met het naambord met alle Leden van Verdienste en geheel rechts Nico van der Maat met foto van het bestuur uit 1963.