Anjerperk voor waardering en erkenning van veteranen

 

Mijdrecht – Een plek om veteranen te eren en te waarderen. Dinsdag 31 mei werd daarvoor een speciaal ingericht perk, tussen de Stationsweg en de Ringvaart bij het Wilhelminabankje, in gebruik genomen. Het perk is beplant met tientallen witte anjers, het symbool voor waardering aan de veteranen. In het perk staat een plaquette waarop veteranen worden geëerd en herdacht. De ingebruikname vormde de start van de lokale Veteranendag. Vorig jaar nam de gemeenteraad, op initiatief van het CDA en de VVD, een motie aan om samen met lokale veteranen te komen tot een invulling van Veteranendag en een plaats aan te wijzen voor het perkje met witte anjers. Die plek is gevonden langs de Stationsweg, ter hoogte van de rotonde met de Rondweg. Woensdag 24 mei heeft een aantal veteranen uit de gemeente samen met medewerkers van de Groenvoorziening een kleine honderd anjers geplant.

Plaquette

In het perk staat een plaquette (ontworpen door veteraan Ron Kuipers) met daarop een tekst waarmee alle veteranen die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid worden geëerd en de militairen die het hoogste offer brachten worden herdacht. Ruud van den Heuvel, vanaf de start betrokken bij het perk en andere zaken omtrent veteranen in De Ronde Venen: “Ik ben blij dat de gemeente haar medewerking heeft verleend aan de totstandkoming en de aankleding van dit perk. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de veteraan de erkenning krijgt die hij of zij verdient. Het doel is om jaarlijks een lokale Veteranendag te organiseren, vooruitlopend op de jaarlijkse Veteranendag in Den Haag. Ik nodig alle veteranen van De Ronde Venen uit om hieraan deel te nemen.’’

Waardering en erkenning geven

Bij veteranen wordt vaak gedacht aan militairen die zijn ingezet in de Tweede Wereldoorlog en Nederlands Indië, zegt burgemeester Maarten Divendal. “Maar sindsdien is Nederland betrokken geweest bij meer dan 100 vredesoperaties in het buitenland. Denk daarbij aan de vredesmissie in Libanon, eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. En meer recent aan de missies in Irak, Mali en Afghanistan. Met deze plek willen we ook nadrukkelijk waardering en erkenning hebben voor de jongere veteranen die zijn ingezet.’’

Divendal vindt het mooi dat, na de motie in de gemeenteraad, gezamenlijk met een vertegenwoordiging van lokale veteranen tot invulling van het perk is gekomen. Na de ingebruikname werden de veteranen uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd in het gemeentehuis. Wat Divendal betreft is daarmee een lokale traditie gestart om jaarlijks een bijeenkomst samen met veteranen te organiseren. “Ik hoop van harte dat alle veteranen uit De Ronde Venen zich daarbij willen aansluiten.’’

Veteranen uit De Ronde Venen die zich willen aansluiten bij de bestaande initiatiefgroep kunnen daarvoor een mail sturen naar veteranen.derondevenen@gmail.com.