Alle dienstverlening vanaf 2022 vanuit eigen Raadhuis!

Aalsmeer – Dienstverlening dichtbij vanuit het eigen raadhuis en meer invloed, grip en sturing op belangrijke Aalsmeerse thema’s. Dat is de wens van inwoners, bedrijven, organisaties én het Aalsmeerse gemeentebestuur. Met deze inzet is Aalsmeer in gesprek met Amstelveen tot een aanpassing van de ambtelijke samenwerking gekomen. Vanaf 2022 zal alle publieke dienstverlening vanuit het Aalsmeerse raadhuis worden geboden én gaat een eigen ambtelijke kernorganisatie werken aan belangrijke Aalsmeerse thema’s.

Samenwerking met Amstelveen

In 2018 ontstonden er problemen in de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. Een samenwerking die in 2013 van start ging. Het Aalsmeerse gemeentebestuur constateerde namelijk dat er een duidelijke behoefte was bij inwoners, bedrijven en organisaties aan meer nabije dienstverlening vanuit het eigen raadhuis en meer invloed, grip en sturing op belangrijke Aalsmeerse thema’s. Met deze inzet zijn de wethouders Robert van Rijn en Bart Kabout namens Aalsmeer in gesprek gegaan met Amstelveen en tot een aanpassing van de samenwerking gekomen. Burgemeester Gido Oude Kotte: “Ik ben erg blij met de nieuwe samenwerkingsafspraken. Na een periode van intensief overleg is dit een prachtige uitkomst. Binnen de nieuwe samenwerkingsafspraken is meer ruimte voor de eigenheid van Aalsmeer terwijl de schaalvoordelen van de samenwerking voor beide gemeenten behouden blijven. Het biedt Aalsmeer de ruimte om dicht bij inwoners, bedrijven en organisaties te doen wat nodig is en maakt het mogelijk vanuit de eigen omgeving belangrijke vraagstukken ter hand te nemen. Amstelveen is tegemoet gekomen aan de bestaande Aalsmeerse behoeften. Ik kijk uit naar het constructief voortzetten van de aangepaste samenwerking richting de toekomst.”

Loketten

Alle loketfuncties voor gemeentelijke publieke dienstverlening zijn vanaf 2022, op afspraak, in het raadhuis van Aalsmeer fysiek beschikbaar. Een digitale afspraak bestaat ook tot de mogelijkheid. Hiermee kan iedereen binnen de eigen gemeente terecht voor informatie en dienstverlening, onder andere op het gebied van burgerzaken (zoals paspoorten, rijbewijzen, aangiften geboorte en overlijden e.d.), wonen, bouwen, ondernemen, maatschappelijke (jeugd)hulp en (inkomens)ondersteuning.

Eigen kernorganisatie

Belangrijke strategische en ondersteunende taken worden vanaf 2022 vanuit Amstelveen weer overgedragen aan Aalsmeer waarmee een eigen ambtelijke kernorganisatie wordt ingericht. Wethouder Robert van Rijn: “Met een eigen compacte en strategische organisatie is Aalsmeer beter in staat om de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties op de Aalsmeerse maat te bieden. Tegelijkertijd verbetert en versterkt het ook de advisering aan het gemeentebestuur over de belangrijke Aalsmeerse thema’s en opgaven. Het nieuwe college zal na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 ondersteunt door een eigen kernorganisatie van start kunnen gaan”.

Medewerkers in het raadhuis

Naast de medewerkers van de eigen kernorganisatie zijn ook medewerkers van de Amstelveense (AA) organisatie aanwezig in het raadhuis van Aalsmeer als zij werken aan Aalsmeerse opgaven. Zij doen dit vanuit het principe ‘werken waar het werk is’. Wethouder Bart Kabout: “Een mooi vooruitzicht dat het Aalsmeerse raadhuis straks weer gevuld is met een variëteit aan deskundige medewerkers. De nabijheid van adviseurs zal het college comfort bieden bij het vervullen van haar taken”.

Samenwerkingsafspraken

De nieuwe samenwerkingsafspraken zijn op dinsdag 2 november in de colleges van Aalsmeer en Amstelveen bekrachtigd en zijn geagendeerd voor beide gemeenteraadsvergaderingen in december. Na de besluitvorming wordt de inrichting van de Aalsmeerse compacte organisatie zo snel mogelijk opgepakt met als doel deze eind maart af te ronden. Voor meer informatie kan ook gekeken worden op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl