Actie rond scholen tegen verkeershinder

Aalsmeer – Bij diverse controles hebben de politie en het team Handhaving geconstateerd dat er regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november start Handhaving in samenwerking met de wijkagenten een actie waarbij gelet wordt op verkeershinder. Indien noodzakelijk wordt verbaliserend opgetreden.

Met name gaat gelet worden op parkeersituaties, zoals dubbel parkeren, parkeren bij een stopverbod, parkeren op het trottoir, stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat, parkeren buiten de vakken in een woonerf en rijden tegen de verplichte rijrichting in.

Na een weekje vakantie beginnen maandag de scholen weer. Begin goed en hou rekening met (fietsende) kinderen en met elkaar! Voor vragen over deze actie kan contact opgenomen worden met het team Handhaving tijdens kantooruren: 020-5404911.