ACOV brengt Messiah vol passie

Door Wilbert Streng

Aalsmeer – In het mooi verzorgde programmaboekje citeerde het bestuur van ACOV Eric Scherder: ”Met elkaar zingen geeft energie, je wordt er blij van.” Hoe waar die woorden zijn mochten bezoekers van het concert van ACOV op vrijdag 17 november ervaren. In een uitverkochte, schitterend herbouwde, Sint-Urbanuskerk werd de Messiah van Händel vol passie uitgevoerd door koor, orkest en solisten. Na een mooi gedragen ouverture door het Tarasio Consort (Strijklicht) kondigde tenor Bart van Lieshout met welluidende stem, als de heraut Jesaja, de komst van de Verlosser aan. Het zette letterlijk de toon van de avond. Geboorte, kruisdood, verrijzenis en verlossende rol van Christus kwamen in drie delen tot leven. Tussen de aria’s van de solisten zorgde het koor voor een ware ‘wall of sound’ wat regelmatig leidde tot kippenvelmomenten. De bas Pieter Hendriks liet letterlijk met een prachtig donderende stem de aarde beven. Daar tegenover stond de mooie hoge, engelachtige stem van de Italiaanse sopraan Anastasia Terranova. Met gesloten ogen hoorde je werkelijk de engel de geboorte van Christus verkondigen. 

De ogen moesten echter open blijven, want er was ook veel te zien. De countertenor Dave ten Cate verraste met de hoogte en kleur van zijn stem, maar wist door zijn mimiek en gebaren ook de emotie achter de muziek bij het publiek over te brengen. Met name in het tweede deel voelde je door zijn stem, gebaren en mimiek, de pijn die Christus gevoeld moet hebben. 

Een bijzondere rol in het orkest was weggelegd voor organist Sander van den Houten die op subtiele wijze de solisten begeleidde tijdens de recitatieven, maar ook prachtig alle registers openzette wanneer dat nodig was. Alle registers mochten dan ook open bij het ‘Hallelujah’ waarbij het orkest ook nog de beschikking had over een paukenist en trompettisten die het glorieuze moment nog meer kracht meegaven. Kracht en subtiliteit wisselden elkaar af, krachtige koorstukken, subtiele aria’s, ragfijne begeleiding door de violiste, van de bas, samen met een ingehouden trompet. Deze avond werd uiteraard gedragen door dirigent Danny Nooteboom, die met zichtbaar plezier op de ‘bok’ stond. Zijn energie werkt aanstekelijk bij koor, orkest en solisten en geeft deze uitvoering van de Messiah een bijzondere glans.

ACOV is geslaagd in zijn opzet een mooie Messiah neer te zetten. De 53 leden en 19 gastzangers bewezen de woorden van Eric Scherder, dat zingen energie geeft en blij maakt. Misschien een reden om bij dit koor aan te sluiten?