AB legt zich neer bij besluit Dick Kuin

Aalsmeer – Naar aanleiding van de bekendmaking door Dick Kuin dat hij besloten heeft uit de fractie van AB te stappen, kreeg de krant diverse reacties. Deze variëren van “ik zag hem al een tijdje worstelen” tot “dat wordt op 21 maart 2018 een versnipperd politiek landschap.” En dat laatste is zeker waar, want inwoners krijgen tijdens de verkiezingen van de gemeenteraad een keuze uit meer partijen onder andere doordat PACT is opgeheven. De PvdA, D66 en Groen Links gaan elk apart verder. Verder is de SP voornemens zich in de Aalsmeerse politiek te mengen, maar hierover is nog geen zekerheid. Voor Dick Kuin staat wel vast dat hij politiek actief blijft, met een eigen partij. Op de verkiezingslijst zullen uiteraard ook de CDA en de VVD staan. En natuurlijk AB, want de inmiddels 35-jarige fractie laat weten door te gaan. Een reactie van AB op het besluit van Dick Kuin:

Niet op kandidatenlijst
Raadslid Dick Kuin heeft aangegeven de fractie van Aalsmeerse Belangen per direct te verlaten. De aanleiding voor zijn vertrek is de concept kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen, waar zijn naam op ontbreekt. De leden van Aalsmeerse Belangen hebben een Kandidatencommissie ingesteld die een voordracht voorbereid voor de kieslijst van Aalsmeerse Belangen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

De Kandidatencommissie draagt een concept lijst van kandidaten voor aan het bestuur van
Aalsmeerse Belangen. Op 4 december aanstaande stellen de leden van AB de kandidatenlijst vast. Op 15 november hebben de leden van deze Kandidatencommissie in een persoonlijk gesprek aan Dick kenbaar gemaakt dat zij voornemens zijn om hem niet voor te dragen als kandidaat voor de nieuwe kieslijst.

Zetel ‘meenemen’

De Kandidatencommissie heeft als opdracht meegekregen om een evenwichtige lijst
samen te stellen met een afwisseling van ervaren raadsleden en nieuw talent. Daarnaast heeft de commissie de opdracht gekregen om een lijst van kandidaten samen te stellen die samenwerking en teamgeest als leidend principe willen hanteren. Dit gesprek heeft ertoe geleid dat Dick heeft besloten de fractie van Aalsmeerse Belangen te verlaten en zijn zetel in de gemeenteraad van Aalsmeer ‘mee te nemen’.

Gedeelde passie

Het bestuur en de fractie van AB betreuren deze gang van zaken. “De zetel is bij de laatste verkiezingen verkregen door AB en behoort dan ook van AB te blijven”, aldus de partij. AB legt zich echter neer bij het besluit van Dick en dankt hem voor de jarenlange succesvolle samenwerking.

In de afgelopen en huidige raadsperiode heeft Dick veel werk voor Aalsmeerse Belangen verzet en het bestuur en de fractie laten weten hem hier zeer erkentelijk voor te zijn. “In de periode naar de verkiezingen toe vertrouwen we erop dat de fractie en Dick blijven samenwerken in het belang van Aalsmeer. Dat is immers onze gedeelde passie”, aldus het bestuur en de fractie tot slot.

Eigen foto AB: Een deel van de fractie in vergadering bijeen.