Start aanleg rotonde in Amstelhoek

Amstelhoek – Begin april start de Provincie Utrecht met de aanleg van de nieuwe rotonde in de bocht van de Ringdijk 2e Bedijking achter het Esso benzinestation als verbindingspunt tussen de omgelegde N201, Mijdrechtse Zuwe (de voormalige N201), de Ringdijk richting De Hoef en de afslag naar Amstelhoek. De rechtstreekse verbinding over het weggedeelte dat nu nog voor het tankstation langs loopt naar de Prinses Irenebrug, zal daarmee ook komen te vervallen. De naastliggende huidige parallelweg, waar de woningen aan liggen, wordt ter plaatse aan de nieuwe situatie aangepast. De aanleg van de nieuwe rotonde vormt het sluitstuk van het project ‘Omlegging N201’ en stond al twee jaar op de planning, maar de grond moest zich eerst een nog ruim een jaar ‘zetten’. Daarvoor dient de grote grondwal die langs de weg tussen het Fort Amstelhoek en het tankstation ligt.

Op ons verzoek aan de Provincie hoe het met de planning stond, deelde een woordvoerster ons het volgende mee: “De voorbelasting wordt begin april dit jaar weggehaald waarna Stedin een nog aanwezige gasleiding gaat ophogen. De meeste grond waar straks de werkzaamheden plaatsvinden, is van de Provincie Utrecht. Zodra het project is uitgevoerd wordt dit overgedragen aan de gemeente De Ronde Venen. Die gaat de rotonde en omgeving ook beheren en (laten) onderhouden. Nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal op 1 mei de aanleg van de rotonde van start gaan en wordt het wegennet erop aangesloten. Als alles naar wens verloopt wordt de nieuwe situatie medio juni opgeleverd en in gebruik genomen.” Aldus de woordvoerster.