Aalsmeer krijgt kinderburgemeester

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 maart besloten om in Aalsmeer een kinderburgemeester te gaan benoemen en om jongerenlintjes uit te gaan reiken. Dit plan is een rechtstreeks resultaat van het coalitieakkoord dat het CDA Aalsmeer en Aalsmeerse Belangen vorig jaar met elkaar hebben gesloten. Het college wil de organisatie van deze verkiezingen meteen samen met jongeren ter hand nemen, zodat de kinderburgemeester al tijdens de Junior Pramenrace op 13 juni officieel benoemd kan worden. De jongerenlintjes worden dan een week later, op zaterdag 20 juni, uitgereikt tijdens het Bruggenfestival in Oosteinde. De gemeente streeft met de introductie van deze twee verkiezingen een nog sterkere betrokkenheid van jongeren met de Aalsmeerse samenleving na. Daarnaast gaat het college er vanuit dat deze initiatieven een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming over Aalsmeerse jongeren.

Kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Aalsmeerse basisscholen worden uitgedaagd om aan te geven wat zij als kinderburgemeester zouden willen verbeteren in Aalsmeer. De kinderen vullen daarvoor een sollicitatieformulier in. De briefschrijvers worden samen met hun ouders op een woensdagmiddag uitgenodigd op het gemeentehuis om kennis te maken met de jury en om hun voorstel toe te lichten.

Door het uitreiken van een ‘jonge heldenlintje’ wil de gemeente haar waardering laten blijken voor de vrijwillige, maatschappelijke inzet van jongeren. Jongeren kunnen niet zichzelf aanmelden voor het jongerenlintje. Anderen, zoals ouders, docenten of jongerenwerkers, kunnen dit voor hen doen. Er zijn twee leeftijdscategorieën, te weten 12 tot en met 17 jaar en 18 tot en met 23 jaar. Een Aalsmeerse jongere komt in aanmerking als hij of zij uitzonderlijke maatschappelijke inzet heeft getoond, bijvoorbeeld door structureel hulp te bieden aan een oudere of zieke, activiteiten te organiseren ter bevordering van de samenhang in de buurt, of een mens of dier in nood te helpen.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “De gemeente streeft naar nog grotere betrokkenheid van kinderen en jongeren bij het gemeentelijk beleid en de Aalsmeerse samenleving. De benoeming van een kinderburgemeester en het uitreiken van jongerenlintjes kunnen daar een bijdrage aan leveren.”