89 Handtekeningen voor behoud wijk

Aalsmeer – “We hopen dat u naar ons luistert!” Met deze woorden overhandigde Anneke Spaargaren voor aanvang van de raadsvergadering afgelopen 27 oktober de handtekeningenlijst voor het burgerinitiatief ‘Beschermd Dorpsgezicht Aalsmeer-Zuid’ aan burgemeester Jeroen Nobel als voorzitter van de gemeenteraad.

“Bang waren ze geweest en ze wilden iets doen”, sprak een woordvoerster van de inwoners de volle gemeenteraadszaal toe. En daarmee bedoelde ze de gedachten en gevoelens van de inwoners van Aalsmeer-Zuid toen zij op de hoogte werden gebracht van het plan om een gedeelte van de Spoorlaan te slopen. En hoewel dit plan nu 5 jaar in de ijskast is gelegd, was dit niet genoeg om de onrust bij de wijkbewoners weg te nemen. Want, ook de Freesialaan en Anjerlaan zijn genoemd als kandidaat voor sloopplannen. En wie zegt dat ook niet andere straten in deze wijk zouden verdwijnen? Met ondersteuning van de SP werkgroep Aalsmeer Kudelstaart zijn handtekeningen voor een burgerinitiatief opgehaald. Het zijn er uiteindelijk 89, van zowel bewoners van de sociale huurwoningen, van de koopwoningen en van mensen die op straat spontaan hun handtekening zette.

“Iedereen die zijn handtekening zette wil dat deze wijk blijft zoals het is. Het is een echte Aalsmeerse wijk met een echt dorps karakter”, aldus de woordvoerster. Maar niet alleen dat is voor de inwoners belangrijk: “Wat gebeurt er dan met mijn buurt, wat met mijn buurtjes, wat met mijn huis, mijn thuis?” Bij deze woorden werd er instemmend door de groep aanwezige bewoners van de wijk geknikt.

Met het overhandigen van de handtekeningenlijst verzoeken de wijkbewoners dit burgerinitiatief om de wijk tot ‘Beschermd Dorpsgezicht’ te verklaren op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Het is nu nog niet bekend wanneer er over gesproken gaat worden door de fracties. De indieners hopen dat niet alleen de burgemeester, maar ook alle gemeenteraadsleden naar hen zullen luisteren. En dat zo één van de nog weinige, echte Aalsmeerse wijken nog lang blijft zoals het is.

Foto: www.kicksfotos.nl