Gemeente Uithoorn gaat rood asfalt ‘opruwen’

Uithoorn – Er is al heel wat te doen geweest over het rode asfalt in Uithoorn en de Kwakel. Veel kritiek kreeg de gemeente over zich heen. Er waren ellendige ongevallen met als oorzaak, glad rood asfalt. De gemeente trok het zich aan en deed er iets aan. Ook nu gaan er weer stukken rood asfalt ‘opgeruwd’ worden zoals dat heet. In een persbericht legt de gemeente het hoe en waaruit: “In Nederland gebruiken we gekleurd asfalt om extra aandacht te geven aan bijvoorbeeld fietspaden, wegkruisingen en (school)zones. Dit wordt met name gebruikt voor de zichtbaarheid van fietspaden of wegen waar zowel fietsers als automobilisten rijden. Dit asfalt kan minder stroef worden, bijvoorbeeld als het wegdek vochtig is. Op verschillende locaties hebben wij in het najaar van 2019 het rode asfalt ruwer gemaakt. Daarnaast hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de stroefheid en de mogelijke oorzaken van de verminderde stroefheid van het rode asfalt.”

Waar en wanneer

Eind vorig is jaar gebleken dat sommige delen rood asfalt glad kunnen worden bij vochtig wegdek. De gemeente heeft toen een aantal maatregelen getroffen en ging verder onderzoek doen naar het rode asfalt verspreid over meerdere locaties in de gemeente. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. “Onderdeel van de aanbevelingen vanuit het rapport is dat we het rode asfalt op enkele locaties ruwer laten maken. De volgende weggedeelten worden ruwer gemaakt: Vuurlijn (diverse locaties); Randhoornweg (in de bocht nabij de ingang van het sportpark); (zie bijgaande foto) Op de Klucht en de Laan van Meerwijk (de schoolzone).”

Met opruwen gaat de gemeente dinsdagavond aanstaande starten, mits het weer dat toelaat en ze gaat dan woensdagavond verder. De werkzaamheden vinden plaats tussen 19.00 en 23.00 uur

De werkzaamheden geven geluidsoverlast. Doordat de werkzaamheden in de avond plaatsvinden is de verkeershinder beperkt. Om geluidsoverlast voor bewoners te beperken, is het de bedoeling om dinsdagavond om 19.00 uur te beginnen met de schoolzone aan de Laan van Meerwijk. De locaties met minder woningen worden later op de avond opgeruwd.