30 Appartementen op terrein voormalige postkantoor

Aalsmeer – Er valt veel te bespreken tijdens de vergaderingen van de commissies Ruimte en Economie op dinsdag 13 oktober en Maatschappij en Bestuur op donderdag 15 oktober. Op de agenda van de commissievergadering op dinsdag staat onder andere de nieuwe invulling van de locatie van het postkantoor aan de Stationsweg. Het gebouw is al jaren eigendom van De Nijs Project, maar tot nu toe vond geen ontwikkeling plaats. Het gebouw staat leeg en wordt door antikraak beheerd. “Het gebouw verkeert ruimtelijk in deplorabele staat en vormt een storende dissonant in het centrum”, aldus geschreven in de quickscan van de gemeente. Om tot herontwikkeling te komen heeft de gemeente met de eigenaar gesproken en dit heeft resultaat gehad. De Nijs heeft voorgesteld om het postkantoor te slopen en op de locatie, inclusief het achtergelegen terrein en groen, een appartementencomplex van circa 30 woningen met bijbehorende parkeervoorzieningen te realiseren. De Nijs heeft voorgesteld om deze groenstrook bij de ontwikkeling te betrekken. Het college kan zich hier in vinden. “De kwaliteit van de acht populieren hier is redelijk, maar populieren zijn van oudsher geen bomen voor een dorpskern. Het groen vormt geen onderdeel van de vastgelegde Aalsmeerse groenstructuur.”

Verhuizing Action

Ook geprobeerd is om het pand van Ahold Vastgoed (Action) en de winkelstrip van het Nieuwe Polderhuis te betrekken bij het plan, maar dit is vooralsnog niet gelukt. “Het polsen van de mogelijkheid om de Action te verleiden te verhuizen naar de Zijdstraat heeft vooralsnog niet tot resultaat geleid”, zo schrijven de bestuurders.

De appartementen die gebouwd gaan worden, zullen geschikt zijn voor zowel starters als senioren. De maximale toegestaande bouwhoogte is 13 meter.

Aan de fracties wordt in de commissievergadering Ruimte en Economie gevraagd in te stemmen met de ontwikkeling richting appartementen. Besluitvorming staat gepland in de raadsvergadering van 29 oktober. Beide commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar. Inspreken is mogelijk na aanvraag.