2014 Jaar van omslag voor Flora Holland

Aalsmeer – De Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland heeft het jaar 2014 met een positief resultaat afgesloten. Algemeen directeur Lucas Vos: “Het positieve netto bedrijfsresultaat van 9,6 miljoen euro stemt mij tevreden na het jaar 2013 waarin wij eenmalig een verlies moesten nemen. Het resultaat valt zelfs wat hoger uit dan de 7 miljoen euro die in de begroting was opgenomen. Ook voor 2015 ligt FloraHolland financieel goed op koers.” De productomzet groeide met 1,4% tot 4,5 miljard euro. Een lichte toename van zowel de gemiddelde prijs als het aangevoerde volume van de bloemen en planten droeg bij aan de omzetstijging. Over het geheel een positief beeld waarvan echter niet elke individuele kweker kon profiteren door verschillen op productniveau. Het economisch herstel in Europa dat in 2014 intrad, werd afgeremd door spanningen in Oost-Europa en het Midden Oosten. Met name Rusland presteerde minder dan verwacht als gevolg van de ongunstige koers van de Roebel. Dat de sierteeltsector desondanks een groei heeft weten te realiseren, is het bewijs dat de sector nog altijd krachtig is.

Nieuwe strategie noodzakelijk
Voor FloraHolland laat 2014 zich kenmerken als een jaar van omslag. Zo realiseerde het bedrijf na een jaar van verlies weer een winst. Daarnaast was het een jaar waarin het aandeel directe afzet met 51% voor het eerst de klokverkopen overstegen. De verschuiving ging met 2,7% minder hard dan voorliggende jaren, maar het klokvolume blijft naar verwachting afnemen en dat betekent dat FloraHolland hierop moet inspelen. 2014 was ook een jaar waarin een negatieve houding van de stakeholders van het bedrijf omsloeg naar een algemeen positief sentiment. De nieuwe strategie FloraHolland 2020 en de wijze waarop die in samenwerking met leden, klanten en medewerkers tot stand is gekomen, zijn door alle partijen goed ontvangen. De aanleiding voor de nieuwe strategie was meerledig. Leden, klanten en medewerkers gaven in 2014 aan allen behoefte te hebben aan richting en duidelijkheid vanuit het bedrijf. En dat in een wereld waarin de digitale handel groeit, de vraag afneemt en concurrentie snel opkomt. De noodzaak van een nieuwe strategie was duidelijk. Met FloraHolland 2020 koerst de coöperatie naar een toekomst waarin de sierteeltsector weer tot bloei wordt gebracht. Een koers die gericht is op het verbeteren van de marges voor leden en hun klanten. En op méér consumenten die méér uitgeven aan bloemen en planten.