2 Inloop-avonden in kader project Hornmeer

Aalsmeer – De gemeente heeft omwonenden uitgenodigd voor twee inloop/informatieavonden in het kader van het project Hornmeer. Op donderdag 16 april zijn de omwonenden uitgenodigd om mee te praten over de verschillende opties voor de ligging van de nieuwe fusieschool van De Wegwijzer en De Hoeksteen. Op dat deel van het VVA terrein wordt ook gedacht aan kleinschalige woningbouw. Op dinsdag 21 april zijn omwonenden uitgenodigd om mee te denken over de verdere invulling van de woningbouw aan de Roerdomplaan en Meervalstraat. Beide avonden beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis van Aalsmeer. De basisscholen De Hoeksteen en De Wegwijzer gaan fuseren en het nieuwe schoolgebouw komt op de hoek van de Dreef en de Zwarteweg. Naast de school wordt ook gedacht aan kleinschalige woningbouw. De bewoners wordt tijdens de informatieavond bijvoorbeeld gevraagd naar de hoek waar de school en woningbouw gebouwd kunnen worden en de positie van de dubbele bomenrij aan de Dreef. Overigens is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe fusieschool en betrekt daarbij de ouders en de medezeggenschapsraden. De gemeente geeft in samenspraak met de omwonenden, de randvoorwaarden en de kaders aan voor de bouw van de nieuwe fusieschool. Eén van de uitgangspunten van het project Hornmeer is dat het verouderde vastgoed aan de Roerdomplaan, waaronder het pand van basisschool de Wegwijzer, gesloopt gaan worden. De maatschappelijke organisaties die in deze panden zijn gevestigd worden geherhuisvest. Op deze locatie komt dan ruimte vrij voor woningbouw. Er zijn al enkele randvoorwaarden voor deze woningbouw vastgelegd in de ontwikkelvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Ontwikkelvisie Hornmeer
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Op 22 januari heeft de gemeenteraad van Aalsmeer, na uitgebreide participatie met bewoners en belanghebbenden, de ontwikkelvisie Hornmeer vastgesteld. Met het project Hornmeer wordt er een grote kwaliteitsimpuls gegeven op het gebied van sport, groen, recreatie, (sociale) woningbouw en onderwijs voor heel Aalsmeer. Sommige onderdelen van het project Hornmeer worden al uitgevoerd. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld al druk gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Hornmeerpark en de aanleg van twee natuurgrasvelden voor FC Aalsmeer. Nu gaan we aan de slag met het maken van plannen voor deze twee nieuwe bouwlocaties.” Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl/project-hornmeer.