Cursus Valpreventie op herhaling!

Wilnis – Omdat er nog mensen op de wachtlijst staan is er besloten nogmaals een cursus Valpreventie op te starten. Eind januari gaat er in  Wilnis de cursus van start. In vier dinsdagmiddagen worden de cursisten geïnformeerd, bewust gemaakt en getraind met als doel: op de been blijven! Deze cursus heeft zich onderscheiden als bewezen effectief. Dat wil zeggen dat er regelmatig onderzoek wordt gedaan naar deze methode en dat het inderdaad leidt tot 50 % valreductie bij de deelnemers.

In het informatieve gedeelte van de middag worden onderwerpen besproken als lichaamsveranderingen, voeding, veiligheid thuis, gezichtsvermogen en medicijngebruik.
Een tweede belangrijk onderdeel van deze cursus is: bewustwording. Hoe staat het met mijn evenwicht, hoe loop ik, hoe snel reageer ik, hoe is mijn coördinatie?  Als je dat van jezelf weet, dan kun je daar naar handelen.
Men kan door training bovenstaande onderdelen ook verbeteren en dat is het derde onderdeel van de cursus: men leert hoe je zelf je lichaam in conditie kunt houden. In deze vier lessen wordt ook gestart met de beginselen van valtechniek. Op een dikke zachte mat wordt dat op een veilige manier geoefend.

Na afloop van deze cursus zeggen deelnemers steevast dat ze beter weten waar hun risico’s liggen en  er meer vertrouwen in hebben dat ze op de been blijven. Heeft u interesse? Mail naar proj@spelensportdrv.nl of bel met Jos Kooijman-Termeulen, 06- 22 13 06 26 (antw.app.)