Wijk Hornmeer volop in ontwikkeling

Aalsmeer – De wijk Hornmeer is een ware metamorfose aan het ondergaan. Het nieuwe park aan de Dreef waar veel waterpartijen zijn gecreëerd krijgt met de bruggen, de wandelpaden en onder andere het evenemententerrein al een duidelijk ‘gezicht’ en iets verderop, op de kruising met de Zwarteweg, krijgen de bewoners van de tiny houses al bijna nieuwe buren in de twee appartementengebouwen van Eigen Haard. En er zijn nog meer plannen voor woningbouw. 

Op de locatie van de gesloopte schoolgebouwen aan de Meervalstraat en Roerdomplaan gaan in de ‘Tuinen van de Hornmeer’ zo’n tachtig woningen en een gezondheidscentrum gerealiseerd worden. Dit gebeurt in fases en de eerste stap betreft het laten verrijzen van totaal 37 woningen in het duurdere segment. Er staan ook (goedkopere) gezinswoningen in de planning, evenals huizen voor starters en ouderen. De terreinen hebben vrij lang braak gelegen, maar nu lijkt er dan toch schot in te komen. In ieder geval zijn er hekken gezet en staat de eerste (bouw)keet in de Roerdomplaan klaar… 

De Hornmeer wacht daarna nog een verdere invulling. Op het stuk grond achter de brandweerkazerne (waarvoor nieuwbouw in ontwikkeling is) aan de Zwarteweg, hoek Burgemeester Kasteleinweg, gaan eveneens huizen gebouwd worden. Hiervoor ligt het ontwerp overigens nog op de tekentafel, oftewel is in een pril stadium en is er nog geen zicht wanneer hiervoor de eerste officiële paal geslagen zou gaan worden.