Weer dreigende uitzetting bewoners op de Thamerweg

Uithoorn. Enkele weken geleden hebben bewoners op de Thamerweg in deze krant hun zorgen geuit over hun toekomstige woonsituatie. Zij maakten zich ernstig ongerust over wat er nog op hen afkomt vanwege de voortdurende verzakking van de dijkwoningen. De bezorgdheid lijkt bewaarheid te worden nu de gemeente het oog heeft gericht op hun rijtje historische woningen 3 t/m 8 aan de Thamerweg gerekend vanaf de hoek met de Petrus Steenkampweg. In oktober werden al bewoners ‘om veiligheidsredenen’ uit hun huizen gezet (nrs. 16 t/m 19). Die zijn onbewoonbaar verklaard en staan nu dichtgetimmerd te wachten op hun lot en dat is zonder meer sloop. Het enige wat de bewoners dan nog hebben is de grond die zij ofwel aan de gemeente of aan een projectontwikkelaar kunnen verkopen. Maar dat zal ongetwijfeld niet genoeg zijn om er hun hypotheekschuld mee af te lossen. De gemeente heeft destijds al aangegeven geen partij te zijn in de aankoop van wat dan ook omdat zij zelf geen plannen zou hebben met het gebied. Intussen hebben de bewoners in het betreffende rijtje woningen een brief gekregen waarbij zij persoonlijk op het gemeentehuis worden uitgenodigd voor een gesprek over hun woonsituatie. Lees meer info woensdag 10 december in de Nieuwe Meerbode)