Uithoornaar alsnog achter de tralies

Voorkom hennep in woning of bedrijf

Aalsmeer – De misdaadmeter geeft aan dat Aalsmeer een heel veilige gemeente is, de veiligste zelfs in de regio Amsterdam-Amstelland. Het aantal woninginbraken is in 2015 afgenomen ten opzichte van vorig jaar, evenals diefstallen van auto’s en motoren. Ook zijn minder zakkenrollers actief geweest, zijn er minder vernielingen genoteerd en zijn mishandeling en bedreiging minder vaak voor gekomen. Het aantal straatroven is gelijk gebleven en, best opvallend, overvallen zijn met 300 procent gestegen. Nou hoeft de schrik niet gelijk in de benen te schieten, de telling is van 1 overval naar 4 overvallen. Minder schokkend dan lijkt, dus. Het blijkt rustig wonen in Aalsmeer.

Waar de gemeente wel in scoort is kweken. En dan niet ‘gewoon’ rozen of gerbera’s, maar het verboden hennep. Er worden regelmatig hennepkwekerijen in bedrijfspanden en zelfs woningen opgespoord en daarna opgedoekt. De gemeente heeft in deze sinds 2015 een nieuw beleid geïntroduceerd. Als hennepteelt wordt ontdekt worden woningen en bedrijven op last van de burgemeester voor een bepaalde tijd gesloten. “Door dit ingezette beleid blijft het aantal constateringen van hennepkwekerijen en dus ontruimingen door de politie en het sluiten van de desbetreffende ruimte door de burgemeester ‘aan de orde van de dag’. De eerste raming van de kosten zijn in 2015 ingeschat op 5.000 euro per sluiting. Het betreft hier met name ambtelijke capaciteit. Inmiddels is er behoorlijke ervaring binnen de ambtelijke organisatie opgedaan. Thans worden de kosten ingeschat op gemiddeld 2.200 euro per sluiting. Uitgaande van de huidige tendens van 18 sluitingen per jaar worden de kosten op jaarbasis geraamd op 40.000 euro”, zo staat geschreven in de Lentenota 2016, die afgelopen maandag 6 juni is gepresenteerd.

Deze kosten zijn niet alleen voor ontruiming, maar ook om inwoners te ontraden een hennepplantage te beginnen. De gemeente heeft onlangs diverse eigenaren van panden middels een folder geattendeerd op de gevolgen van hennepteelt in het eigen pand. Want wie een woning of bedrijf verhuurt, blijft verantwoordelijk voor de invulling ervan. Als een plantage ontdekt wordt is niet alleen de kweker zijn plantjes en apparatuur kwijt, maar loopt de verhuurder kans om verantwoordelijk te worden gesteld. Ook als de verhuurder nergens van af wist. De kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Denk hierbij aan ontmantelingskosten, energiekosten en overige schade aan een woning of bedrijf én verlies van huurinkomsten. De huurder is meestal onvindbaar, zodat de verhuurder veelal voor de kosten opdraait.

“Wietplantages in woningen of bedrijfspanden kunnen leiden tot overlast en zelfs levensgevaarlijke situaties”, aldus de gemeente in het schrijven. “Brandgevaar vanwege illegale elektriciteitsaansluiting, crimineel milieu in omgeving, elektrocutiegevaar, kans op legionellabestemming en overlast door gebruik en opslag van chemicaliën.” Eigenaren van woningen en bedrijven worden aangeraden bij verhuur regelmatig te gaan controleren. “Eén keer per jaar is niet genoeg”, zo stelt de gemeente. En: “Controleer iedere ruimte in de woning of het bedrijf, want een kleine ruimte kan al winstgevend zijn.”

De gemeente geeft in de folder ook tips hoe een hennepplantage te herkennen is. Aan de buitenkant is meestal niet te zien wat er gebeurt, maar beslagen of afgeplakte ramen, licht dat op vreemde tijden brandt, een constant zoemend of ronkende geluid, problemen met stroom en bewoners of gebruikers die zelden aanwezig zijn kunnen aanwijzingen zijn. Wie een vermoeden heeft een hennepplantage in de buurt of eigen pand te hebben wordt gevraagd dit te melden bij de politie, ook bij twijfel, via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. “Laten we samen werken aan een veilige leefomgeving”, besluit burgemeester Jeroen Nobel in het begeleidend schrijven. Voor vragen kan contact opgenomen met de gemeente via 0297-387575 of mail naar hennep@aalsmeer.nl. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeer.nl/hennep.