Voorbereiding Geluksroute Aalsmeer in volle gang

Aalsmeer – Zaterdag 28 januari kwam het Geluksteam met twee nieuwe teamleden, Ria Wijnbelt en Kris Korzelius, bijeen om te praten over de tweede Geluksroute in Aalsmeer. Dit jaar te houden op zaterdag 10 en zondag 11 juni. Vorig jaar was er al een evaluatie bijeenkomst geweest waar geconstateerd werd dat de Geluksroute vanwege het succes niet meer weg te denken valt. Niet alleen tijdens het weekend werd er geluk gedeeld en geplukt, de bijzondere ontmoetingen werkten bij velen nog lang na. 

Een mooi voorbeeld is deze uitspraak: “In eerste instantie ervoer ik de Geluksroute weliswaar als prettig, maar pas later kwam ik er achter dat het mij ook had geholpen bij het nemen van belangrijke beslissingen die mij persoonlijk veel gelukkiger hebben gemaakt.” Een ander voorbeeld. “Ik had een prettig gesprek met een coach die voor mij een flesje had uitgekozen met een bepaald bloem-extract. Ik herkende mij helemaal niet in haar keuze, maar nam het flesje mee naar huis en heb het op mijn bureau gezet. Het leek wel alsof er een ‘wonder’ gebeurde. De maanden daarna werd voor mij steeds duidelijker waarom dit flesje voor mij bestemd was.” Iemand die aan gaf maar een uurtje te kunnen blijven vanwege beperkte energie lukte het om de hele dag aanwezig te zijn en ook de dag daarna. DJ Sander Bosman kreeg veel bijval. Een min of meer toevallige voorbijganger werd getrakteerd op een heerlijke massage. 

Druk was het bij het delen van stekjes. De uitleg van een schilderij trok nieuwsgierige luisteraars. Het lampen project was een publiekstrekker. Er waren mooie onderlinge gesprekken, er werd serieus gewerkt aan het maken van persoonlijke kaarten. Het actief bezig zijn kon worden afgewisseld met luisteren naar de verscheidene coaches. In trek was ook de wensboom in het Aalsmeer Art Centre.

Nieuwe locaties 

Een aantal locaties, zoals de KunstKas en Art Centre Aalsmeer, doen weer mee, evenals de poppenkast van Gerard Zelen en De Werkschuit. Nieuw dit jaar is de deelname van het Huiskamermuseum en het Keramiekatelier van Carla Huson op het Stokkeland. Het Geluksteam heeft er zin in, de voorbereiding is in volle gang. Janna van Zon

Foto: De wensboom in Art Centre Aalsmeer tijdens de eerste Geluksroute.