Toch (te) veel verkeer over het Thamerlint

 

Uithoorn. Ondanks het feit dat ‘verkeersmodellen’ destijds hebben uitgewezen dat door de ingebruikname van de nieuw N201 minder autoverkeer van het Thamerlint gebruik zou maken, lijkt dit niet helemaal bewaarheid. Overdag, maar vooral tijdens de spitsuren, constateren bewoners files vooral aan het einde van de middag op de Thamerlaan. ’s Morgens is het ook druk op de Prins Bernhardlaan met verkeer vanuit de Meerwijk dat via deze ‘hoofdontsluiting Oude Dorp’ zijn weg zoekt naar het industriegebied aan de Amsterdamse weg en de N201. Een deel daarvan slaat ook op de kruising bij de Laan van Meerwijk/N196 rechts af om over de Prinses Irenebrug richting Mijdrecht en de A2 te gaan. Nu de bussluis op het punt staat te verdwijnen en er een ‘normale’ verkeerspassage ontstaat tussen de woonwijken Meerwijk-West en –Oost, zal het verkeer in die richtingen alleen maar toenemen zo is de verwachting. Helemaal als op termijn het stukje N196 tussen de Dorpsstraat/Schans en de Laan van Meerwijk niet meer beschikbaar is voor doorgaand verkeer zoals dit nog steeds in de plannen van de gemeente Uithoorn staat verwoord. Alle verkeer vanuit (een groot deel van) de Meerwijk zal dan over het Thamerlint zijn weg zoeken naar de N201 en Mijdrecht.Voor meer nieuws hierover lees de Nieuwe Meerbode woensdag 27 mei a.s.