Toch geen brug over de Molenvliet

Aalsmeer – Het Groene Lint (HGL) is een initiatief van bewoners om een groene (wandel)route door Aalsmeer te realiseren, die groenstructuren als het Hornmeerpark, het Seringenpark en Greenpark verbindt. Voor deze route werd met succes subsidie aangevraagd bij de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Als onderdeel van Het Groene Lint besloot het college in 2017 een pad en herinrichting van de strook langs de Molensloot/Linnaeuslaan en een wandelpad langs de Molenvliet te realiseren. Deze werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd en worden uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 afgerond.

Als aanvulling op de realisatie van deze wandelpaden werd in 2019 het idee van de initiatiefgroep HGL om een brug over de Molenvliet aan te leggen goedgekeurd door het college. Ook hiervoor werd subsidie aangevraagd bij de Stichting Leefomgeving Schiphol.

De voorbereiding voor de realisatie van de brug is gestart en in het offertetraject blijkt nu een overschrijding van circa veertig procent te ontstaan ten opzichte van de door SLS beschikbaar gestelde subsidie. Daarom heeft het college nu de beslissing genomen om af te zien van de aanleg van deze brug. “Ervaring leert dat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden de kosten veelal nog toenemen, zeker met de huidige onzekere markt waarin alle prijzen stijgen”, aldus het college. Het besluit is overigens genomen in overleg met de initiatiefgroep.

Bij de Stichting Leefomgeving Schiphol zal worden aangegeven dat de gemeente geen gebruik maakt van de eerder aangevraagde subsidie voor het realiseren van de brug over de Molenvliet. Hierbij zal met SLS worden besproken of het bedrag dat hiertoe middels subsidie beschikbaar is gesteld, kan worden ingezet voor andere doeleinden in de openbare ruimte in Aalsmeer.