Voornemen tot sloop tankstation Shell

Aalsmeer – In februari al eens geïnformeerd naar het benzinestation van de Shell aan de Burgemeester Kasteleinweg, aan de kant van Studio’s Aalsmeer. Het station was al enkele maanden dicht en activiteiten werden niet bespeurd. Volgens de gemeente betrof het tankkeuringen, die volgens veiligheidseisen eens in de vijftien jaar uitgevoerd dienen te worden. Een flinke graafpartij was te verwachten. Het is, aldus de gemeente destijds, wel de bedoeling dat het tankstation te zijner tijd weer open zou gaan. De keuringen hadden voor de eigenaar van het station een negatief resultaat. De tanks zijn afgekeurd.

“De exploitant heeft nu de optie vervangen of verwijderen. Het is nu dus aan Shell om te bepalen wat er gaat gebeuren”, aldus de gemeente in een tweede antwoord. En nu lijkt dan toch de kogel door de kerk, er is een beslissing genomen.

“Shell is voornemens om het bovengronds gedeelte te gaan slopen en heeft daartoe een melding gedaan. De verwachting is dat er binnen twee maanden bovengronds gesloopt gaat worden”, aldus het laatste nieuws van de gemeente.

De gemeente gaat in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (mede namens de provincie Noord-Holland) toezien op de totale sanering en ontmanteling van het terrein. Dit gaat met name om het ondergrondse gedeelte bij het verwijderen van de tanks.