Ringdijk 2e Bedijking levensgevaarlijke weg

 

De Ronde Venen. De bewoners aan de Ringdijk 2e Bedijking tussen Amstelhoek en de kruising met de A.C. Verhoefweg, maar vooral degenen die wonen tussen de twee wegversmallingen (chicanes) in het gebied van Amstelhoek, zijn de onveilige verkeerssituatie meer dan zat. “De wegversmallingen zorgen regelmatig voor levensgevaarlijke situaties. Er wordt op die weg veel te hard gereden door automobilisten en motorrijders. Soms gaat het nog net goed, maar het loopt ook wel eens minder goed af, met zwaar letsel en zelfs de dood tot gevolg. Een drietal weken geleden was het de motorrijder die het slachtoffer werd,” vertelt Ben Droogh die na dat ongeluk de bel aanbond bij deze krant. Hij woont al jaren met zijn vrouw aan het stuk weg tussen beide wegversmallingen. Bij hem reed een auto een keer het toegangshek met de stenen kolom aan de voorkant van zijn tuin compleet van de sokkel en soms komen voertuigen ook in de sloot voor de woningen terecht. Ben: “In de eerste plaats rijen ze hier veel te hard op deze weg. Die staat gemeld als een 60-km weg, maar snelheden van honderd en meer zijn geen uitzondering. Dat was vroeger voordat de wegversmallingen er waren ook al zo. En nog steeds is er niks veranderd, alleen zijn de verkeersmaartregelen die later genomen zijn, die wegversmallingen dus, de oorzaak van de vele verkeersongevallen en bijna-ongelukken. Ik kan rustig stellen dat er nu meer verkeersongevallen plaatvinden in dit stuk weg dan vroeger. Het middel is dus erger dan de kwaal.” Meer hierover? Lees de Nieuwe Meerbode woensdag 28 oktober