Renovatie Fort start in oktober

Aalsmeer – Op 14 juli heeft de ceremoniële overdracht van het eigendom van het Fort Kudelstaart plaatsgevonden. De Directeur Generaal van het Rijksvastgoedbedrijf en wethouder Jop Kluis hebben onder een stralende zon de koopovereenkomst ondertekend. De daadwerkelijke overdracht vindt eind september plaats. De aanbesteding is afgelopen april gestart. Momenteel worden de aanmeldingen voor de voorselectie beoordeeld. De planning is om volgend jaar een exploitant te hebben geselecteerd aan wie een erfpachtovereenkomst kan worden gegund. Deze exploitant zal het Fort aantrekkelijk en openbaar toegankelijk maken, zorgen voor een betere benutting van de recreatieve watersportmogelijkheden van Aalsmeer en het terrein in beheer nemen. In oktober start de renovatie van het Fort. Gestart wordt met de sloop van de loodsen en de renovatie van het dak.