Raad Vinkeveen akkoord met Centrum- en Mobiliteitsplan

Vinkeveen – Het Centrum- en Mobiliteitsplan Vinkeveen hebben groen licht gekregen van de gemeenteraad! Op donderdag 21 september stemde de gemeenteraad in met het Ruimtelijk Kader Centrumplan Vinkveen en het Mobiliteitsplan Centrumplan Vinkeveen. Twee plannen waarbij de bouw van ruim 200 woningen en een verkeersveilige infrastructuur hand in hand gaan. Wethouder Vijselaar is enorm verheugd met deze uitkomst: “Ik ben een gelukkig mens dat de gemeenteraad dit plan omarmt en dat we nu met volle kracht vooruit kunnen. We staan te popelen om de volgende stappen te zetten”, aldus de enthousiaste wethouder. “Dit is echt een kroon op ieders werk die hier al jarenlang mee bezig is om dit voor elkaar te krijgen.”

De goedkeuring van het Centrumplan Vinkeveen, waarbij woningbouw en verkeersveiligheid hand in hand gaan, markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Vinkeveen. Samengevat bevat het plan twee parallelle projecten – woningbouw/gebiedsontwikkeling en verkeersveiligheid – die samen in de toekomst een positieve impuls geven aan Vinkeveen.

Ruimtelijk Kader
Aan de vaststelling van het Ruimtelijk Kader Centrumplan Vinkeveen heeft de gemeenteraad een aantal extra randvoorwaarden meegegeven. Zo is voor de ontwikkeling van de Adelaarlocatie bepaald dat er een hoogte-accent mag komen van maximaal vier bouwlagen met een kap en dat de omliggende bebouwing een mix moet zijn van drie lagen met een kap en twee lagen met een kap. Ook heeft de gemeenteraad vastgesteld dat de toe te passen parkeernorm in het Centrumplan iets hoger ligt dan door het college werd voorgesteld. Met de vaststelling van het Ruimtelijk Kader Centrumplan Vinkeveen en het Mobiliteitsplan Centrumplan Vinkeveen, zijn de randvoorwaarden bepaald waarbinnen ruim 200 woningen en 1.000 vierkante meter voorzieningen binnen het plangebied gerealiseerd kunnen worden.

Woningbouw en gebiedsontwikkeling
Wat betreft de woningbouw en gebiedsontwikkeling wordt het centrumplan in samenwerking met het bewonerscomité verder uitgewerkt tot een definitief plan. Vervolgens wordt in 2024 de omgevingsvergunning aangevraagd. Het jaar 2025 betekent dan het begin van de bouw- en verkoopfase, met als resultaat de oplevering van de eerste woningen in 2027. Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld bijdragen aan de groei en bloei van Vinkeveen, waardoor het een nog aantrekkelijkere plek wordt om te wonen.

Aanpassingen Herenweg nog dit jaar
Naast het woningbouwproject werken we aan de verkeersveiligheid. Nog dit jaar wordt gestart met de uitvoering van een deel van de plannen, waarbij de Herenweg als eerste aan bod komt. Dit is een veelbelovende stap richting het creëren van een veilige en goed bereikbare omgeving voor zowel bewoners als bezoekers.

Met de goedkeuring van het Centrumplan Vinkeveen toont de gemeenteraad haar vertrouwen en betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van de regio. Het plan biedt niet alleen nieuwe woonmogelijkheden, maar ook verbeterde infrastructuur en verkeersveiligheid. Vinkeveen zal een bruisend en levendig centrum krijgen waar mensen zich thuis kunnen voelen en waar de lokale economie kan floreren.

De gemeente kijkt vol enthousiasme uit naar de volgende stappen en is vastbesloten om het Centrumplan Vinkeveen tot een groot succes te maken. Samen met de inwoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden werken we aan de realisatie van een prachtig nieuw centrum dat de trots van Vinkeveen wordt.

Eerste plannen stammen uit de jaren 50
Wethouder Vijselaar vertelt dat de plannen voor de ontwikkelingen van het centrum eigenlijk al zo’n 70 jaar geleden begonnen: “In de jaren 50 – toen de Vinkeveense plassen bestempeld werden als recreatief gebied – ontstond het eerste plan om het centrum te ontwikkelen; Vinkeveen, het dorp aan de plassen. Inmiddels zijn we een aantal generaties verder en staan we aan de vooravond van de realisatie van de ideeën van toen, aangepast aan de huidige tijd. Naast woningbouw en verkeersveiligheid pakken we ook de waterwegen aan. Deze waterwegen grijpen terug op de historie van Vinkeveen, waar vroeger alles over het water werd gedaan; verhuizen, veen en turf wegbrengen en ook de dagelijkse boodschappen.”