Provincie en gemeente tekenen Ruimtelijke Agenda

De Ronde Venen – Afgelopen week ondertekenden wethouder David Moolenburgh van de gemeente De Ronde Venen en gedeputeerde Pim van den Berg de gezamenlijke Ruimtelijke Agenda. De agenda is een overzicht van de ontwikkelopgaven voor de komende jaren op ruimtelijk gebied in de gemeente De Ronde Venen.
Op de ruimtelijke agenda staan plannen, waaronder de integrale gebiedsprojecten De Wilnisse Bovenlanden, Groot Wilnis-Vinkeveen, Groot Mijdrecht-Noord en Marickenland, de uitvoering van de Woonvisie en van het centrumplan Vinkeveen en het opstellen van een aanpak van de forten binnen de gemeente De Ronde Venen. Waar de gemeente voorheen plannen maakte die de provincie vervolgens controleerde, werken beide partijen vanaf nu steeds vaker in een vroeg stadium samen. Gedeputeerde Van den Berg benadrukt dat de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht zich inzetten voor een betere samenwerking en het bereiken van snellere en betere resultaten door gezamenlijk mensen en middelen in te zetten, kennis en ervaringen te delen en gemeenschappelijke doelen op te stellen.
De provincie Utrecht zoekt samen met elke gemeente naar gedeelde ambities en stelt hiervoor een gezamenlijke Ruimtelijke Agenda op. Deze samenwerkingsagenda is geen juridische overeenkomst of nieuw beleidsdocument. Het is wat het woord zegt: een overzicht van ontwikkelopgaven die de provincie samen wil realiseren.