Presentatie over inperken huiselijk geweld

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 23 mei, wordt een presentatie gehouden voor de raad over huiselijk geweld. Deze presentatie begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. In het najaar gaat de gemeenteraad van Aalsmeer de Beleidsnota Sociaal Domein vaststellen. Onderdeel daarvan zijn de maatregelen die genomen zijn om huiselijk geweld in te perken. Daarin werkt een aantal partners zoals de gemeente, Veilig Thuis, instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming samen.

Om inzicht te geven in hetgeen er in dit kader gebeurd, wie welke taken uitvoert, hoe het georganiseerd is, krijgt de raad een presentatie. Daarnaast zal het voor de raad inzichtelijk worden wat de uitdagingen zijn en welke rol de raad kan vervullen hierin.

De bijeenkomst is openbaar. Belangstellenden zijn als toehoorder van harte welkom om de bijeenkomst op de publieke tribune bij te wonen. De vergadering is ook te volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website of achteraf terug kijken.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de griffie via 0297-387584 of via griffie@aalsmeer.nl.