PFAS-concentratie bij zwemlocaties in Aalsmeer onder advieswaarde RIVM

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland heeft in april 2024 in samenwerking met de waterschappen onderzoek laten uitvoeren naar de concentraties van PFAS bij 46 van de 151 aangewezen zwemlocaties. De eerste uitslagen zijn binnen. Uit de metingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat de PFAS-concentratie bij alle 18 gemonitorde zwemlocaties onder de advieswaarde van 280 ng PLQ/L van het RIVM uitkomt. Bij de zwemlocaties bij surfeiland Vrouwentroost was de PFAS-concentratie 30 ng, bij de zwemsteiger aan de Herenweg in Kudelstaart 28 ng en bij Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade een behoorlijk hogere waarde van 110 ng (hoogste van de tot nu toe 46 zwemlocaties). 

Gezondheidrisico’s

De PFAS-metingen geven inzicht in de aanwezigheid van deze chemische stoffen die wereldwijd bekend staan om hun hardnekkigheid en gezondheidsrisico’s. “Onze prioriteit is de bescherming van de gezondheid van de zwemmers,” aldus Rosan Kocken, gedeputeerde Provincie Noord-Holland. “Ik ben blij dat wij kunnen melden dat de huidige PFAS-concentraties geen directe gezondheidsrisico’s vormen voor de gebruikers van deze zwemlocaties.” 

Vervolgstappen 

In juli 2024 vindt een tweede ronde aan metingen plaats bij de 46 locaties, om de situatie te blijven monitoren en eventuele veranderingen te signaleren. De provincie blijft nauw samenwerken met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de waterschappen, gemeenten en de GGD om de waterkwaliteit en de gezondheid van de zwemmers te waarborgen. 

Meer informatie 

Voor verdere vragen en informatie over de meetresultaten en de genomen maatregelen kunnen inwoners terecht op www.zwemwater.nl  en via de publieksinformatieborden bij de zwemlocaties. Voor specifieke gezondheidsvragen kunnen inwoners contact opnemen met de GGD Kennemerland of Amsterdam.