Opvang daklozen in kantoor aan Jac. P. Thijsselaan

Aalsmeer – Sinds begin 2021 werken vijf Amstelland-gemeenten regionaal samen om zelfredzame economisch daklozen tijdelijk te huisvesten. Het kantoorpand aan de Jac. P. Thijsselaan staat al langere tijd leeg. Er is ruimte voor zeven individuele economisch daklozen (of stellen zonder kinderen). De eigenaar wil graag dat er een woonbestemming komt op de locatie, maar vanwege vliegtuiggeluid is dat niet toegestaan. “De opvang van economisch daklozen uit de regio is tijdelijk en dient een maatschappelijk doel”, aldus het college van B&W in een schrijven aan de gemeenteraad van Aalsmeer.

Het plan is om het kantoorpand vijf jaar te huren en te verbouwen naar zeven woonunits. Op de begane grond worden douches (natte cellen, getegeld) geplaatst. Er wordt een algemene kookgelegenheid gecreëerd en de brandmeldinstallatie wordt aangepast.

Ondersteuning

De opvangplekken kunnen maximaal één jaar worden benut. De bewoners betalen een huurprijs berekend op puntentelling naar gelang het aantal vierkante meters (variërend van 233 tot 435 euro). Het project wordt na een jaar geëvalueerd.

Tijdens de opvangperiode wordt aan de economisch dakloze inwoners ondersteuning geboden door maatschappelijk werkers van de Regenboog groep. De Regenboog groep ondersteunt deze mensen bij het op orde krijgen van de ‘basis’ (werk/inkomen, doorgeleiding naaar bijvoorbeeld schuldhulpverlening) en het maken van een plan van aanpak voor doorstroom naar een duurzame vervolg woonoplossing.

Informatie-bijeenkomst

Vastgoedbeheerder Ad Hoc wordt ingehuurd voor vijf jaar. Zij sluit de tijdelijke huurcontracten af met de inwoners en houdt ook contact met hen en met de buurt. Voor de start van het project gaat zij met de buurt in gesprek. Er wordt begin november een informatie-bijeenkomst ingepland met de buurtbewoners.

Preventief

Economisch daklozen worden ook wel zelfredzame daklozen genoemd. Kenmerkend aan deze groep is dat ze geen ernstige verslavind of psychiatrische problemen hebben en zelfstandig kunnen wonen. Het gebrek aan (betaalbare) huisvesting wordt gezien als één van de grootste oorzaken van het toenemend aantal (economisch) daklozen. Het doel van de tijdelijke opvangplekken is dat iemand die economisch dakloos is of wordt, in een rustige en veilige omgeving kan gaan zoeken naar een vervolg opvang-/woonplek. Door de stress die (dreigende) dakloosheid met zich meebrengt, komen deze mensen vaak snel in een neerwaartse spiraal terecht. Hierdoor kunnen meer problemen ontstaan waardoor uiteindelijk zwaardere zorg nodig is. De aanpak is vooral preventief: voorkomen dat deze mensen verder afglijden.

De samenwerkende Amstelland gemeenten zijin Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In Ouder-Amstel komen dertig containerwoningen voor economisch daklozen en in Amstelveen en Uithoorn wordt gewerkt aan Parentshouses (opvang gescheiden ouders).