Opnieuw onderzoek naar aardwarmte in Aalsmeer

Aalsmeer – Vanaf 4 juni tot en met 5 juli vindt in Aalsmeer seismisch onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit gebeurt in de noordelijkste punt van Aalsmeer. De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. In 2020 is hiervoor ook onderzoek uitgevoerd in de Westeinderplassen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Energie Beheer Nederland (EBN). Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron haalbaar kan zijn. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. 

Omgeving Schinkelbos

De boorlijn loopt ongeveer vanaf de Ringvaart langs de Grote Tocht, het Schinkelbos en de Rietwijkeroordweg richting het Amsterdamse Bos. Mensen kunnen hier een tractor met een boorinstallatie tegenkomen. Omwonenden en bedrijven in de omgeving van de werkzaamheden krijgen enkele dagen voor de werkzaamheden plaatsvinden persoonlijk bericht. 

Voor het onderzoek worden gaten geboord in de grond. In zo’n gat wordt een seismische lading (ontplofbare stof) geplaatst, die vervolgens tot ontploffing wordt gebracht. In de buurt van de werkzaamheden kun je een drukgolf voelen en soms komt er ook geluid vrij. Omdat er geboord wordt in de omgeving van natuurgebied heeft de uitvoerder nauw contact met het Amsterdamse Bos en de gemeente over de flora en fauna in het gebied. 

Onderzoek aardwarmte
Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid, aardwarmte biedt kansen om een deel van de warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland.

Wat is seismisch onderzoek?
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN.