Nieuwe bus voor vervoer ouderen

Aalsmeer – De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer is in het leven geroepen om voor de ouderen van Aalsmeer en Kudelstaart extra voorzieningen te realiseren, die niet kunnen worden gefinancierd uit de normale Zorgcentrum- en Thuiszorgbudgetten. Het doel van de stichting is om ouderen ‘dagen met een gouden randje’ te bieden.

Onlangs heeft het bestuur van de Stichting het Zorgcentrum verblijd met een substantiële bijdrage in de aanschaf van een nieuwe bus voor personenvervoer. De bus zal worden gebruikt voor het vervoer van ouderen in Aalsmeer en naar andere bestemmingen, bijvoorbeeld door het eigen reisbureau waar cliënten van het Zorgcentrum gebruik van kunnen maken.

Donateurs gezocht

De Stichting kan haar doelstellingen alleen bereiken met hulp van haar donateurs. Als u de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer hierbij wilt steunen dan kan dit door u op te geven als donateur of begunstiger. De donatie kan worden gestort op rekeningnummer NL90 RABO 0300110421 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, onder vermelding van ´donateur´. De minimumbijdrage voor het donateurschap is 15 euro per jaar.

Ook eenmalige giften zijn uiteraard welkom. Wilt u er dan bij vermelden dat het om een eenmalige gift gaat.

Alle gelden die binnenkomen worden volledig besteed voor de ouderen van Aalsmeer en Kudelstaart.