Jeugdcultuurfonds: Kunst voor alle kinderen!

Aalsmeer – Het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer laat kinderen van 4 tot en met 18 jaar actief deelnemen aan kunstbeoefening wanneer ouders hier zelf niet voldoende geld voor hebben. Het motto van het Jeugdcultuurfonds is ‘Kunst is een vriend die je nooit in de steek laat’. Het Jeugdcultuurfonds betaalt de lesgelden en het materiaal tot maximaal 450 euro per kind per jaar. Hierdoor kunnen de kinderen ook volwaardig deelnemen aan kunstactiviteiten, zoals lessen in muziek, dans, theater, toneel, tekenen en schilderen. Op deze manier kunnen de kinderen hun eigen creativiteit ontwikkelen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en worden sociaal vaardiger. Deze effecten zijn juist heel belangrijk voor kinderen in achterstandsposities.

Alleen professionals, die dicht bij het kind staan, kunnen een aanvraag indienen. Het Jeugdcultuurfonds noemt hen intermediairs. Zij kennen het gezin en kunnen snel handelen. De intermediairs/professionals  zijn leerkrachten op basisscholen en voortgezet onderwijs, welzijnsmedewerkers, schuldhulpverleners en andere medewerkers van instanties, die direct bij het kind betrokken zijn.

Het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer maakt het geld rechtstreeks over naar de kunstaanbieder en/of leverancier van de materialen. Kijk voor meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl/aalsmeer. Het Jeugdcultuurfonds is afhankelijk van sponsors. Vindt u (als bedrijf) dat ook alle kinderen actief aan kunstbeoefening moeten kunnen deelnemen? Kijk dan ook op de website voor het geven van een donatie.

Foto: Kunstkijklessen in het Oude Raadhuis.