Initiatief Flexwonen van Nieuw Aalsmeer loopt voorspoedig

Aalsmeer – Het initiatief van Nieuwe Aalsmeer om Flexwonen mogelijk te maken in de gemeente Aalsmeer loopt voorspoedig. Na 3 november is er veel gebeurd. Er is uitgezocht wat er binnen de huidige regelgeving mogelijk is en dat is netjes in een notitie opgenomen. Deze notitie krijgt de vorm van een beleidsvoorstel en zal in de gemeenteraad worden ingebracht om een eerste stap te maken naar het realiseren van 500 tot 1000 FlexWoningen binnen de gemeente. Op dit moment is het mogelijk om ook binnen de LIB3 zone, onder voorwaarden, tijdelijke woningbouw toe te staan. De gemeente kan binnen de Wet Ruimtelijke Ordening, tijdelijke bestemmingswijzigingen doorvoeren. In de gemeente kan een aantal locaties worden benut die in grootte variëren van 1 tot 100 FlexWoningen. Om te voorkomen dat er een rommelige en niet controleerbare situatie ontstaat heeft Nieuw Aalsmeer een aantal randvoorwaarden ingebouwd waardoor de gemeente al in de aanvraag een aantal zaken borgt. 

Ruimtelijke ordening

In gesprekken tussen Nieuw Aalsmeer vrijwilligers en politici komen niet alleen technische- en ruimtelijke ordening-vraagstukken aan de orde. Bijvoorbeeld ook dat FlexWonen op sommige plekken achter het lint zou moeten kunnen en dat er dus veel mogelijkheden liggen in oude kassengebieden. Er zijn genoeg plekken in Aalsmeer te vinden waar het onkruid in de kassen tot aan het dak groeit en waar een groot deel van de ruiten eruit liggen. Hier zouden bijvoorbeeld tijdelijke woningen voor jongeren (achter de woning van pa en ma) tot de mogelijkheden gaan behoren. Voor Aalsmeerders met een grote tuin zou dit, met opgroeiende jongeren in huis waar nu binnen Aalsmeer geen betaalbare woning te vinden is, een groot probleem kunnen oplossen.  Omgekeerd kan er straks een woningruil tussen ouders en kinderen komen en kan de FlexWoning gebruikt worden als ‘aanleuningwoning voor ouderen’. Al pratende begint het initiatief te leven en komt de realisatie van FlexWonen dichterbij.

Visie en voorbeelden

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn al goede voorbeelden te vinden van FlexWonen. In het voorjaar wil Nieuw Aalsmeer voor de raadsleden een excursie organiseren naar een mooi voorbeeldproject van 100 woningen in Alphen a/d Rijn.  Ook zal Nieuw Aalsmeer aan de hand van dit voorbeeld een ontwerp maken voor een vergelijkbare locatie binnen de gemeente Aalsmeer. 

Enthousiaste mensen

Voor al deze initiatieven zoekt Nieuw Aalsmeer enthousiaste mensen die kunnen helpen deze initiatieven verder te ontwikkelen. Meld je aan bij nieuwaalsmeer@gmail.com of via de website www.nieuwaalsmeer.nl