Info ontwikkelingen Green Park Aalsmeer

Aalsmeer – Vanavond, woensdag 6 april, wordt een informatiemarkt gehouden voor inwoners over de nieuwe ontwikkelingen in Green Park Aalsmeer. Voor Green Park Aalsmeer is in 2011 een structuurvisie vastgesteld en deze visie wil de gemeente nu herzien en aanpassen aan de wensen en behoeftes van nu. Tijdens de informatiemarkt wordt een toelichting gegeven op de inhoud en doelstellingen van de structuurvisie. De structuurvisie voor Green Park Aalsmeer is in 2011 vastgesteld vanuit de doelstelling om het gebied, vanwege de nabijheid van de bloemenveiling, tot ontwikkeling te brengen als een bedrijventerrein voor hoofdzakelijk aan sierteelt gerelateerde- en lokale bedrijven. “De economische omstandigheden van de afgelopen jaren en de ontwikkelingen in de sierteeltsector hebben geleid tot een andere economische ruimtevraag. Vanuit andere bedrijfssectoren is de vraag naar ruimte toegenomen“, zo stelt het college. Gedacht kan worden aan logistiek (parkeren), food, toerisme (Floriworld) en hotels (migranten). “Het doel is om de structuurvisie Green Park Aalsmeer 2011 te herzien, zodat het gebied zich op een goede manier kan ‘verkopen’ aan de juiste doelgroepen in het bedrijvensegment“, aldus het college.

De informatiemarkt woensdag 6 april (vanavond) is van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur, in het gemeentehuis. Reageren op het ontwerpplan kan tot 21 april zowel mondeling als schriftelijk.

Belangenvereniging

Bewoners van het deel van de Aalsmeerderweg dat grenst aan Greenpark hebben de Belangenvereniging Omgeving Molenvliet opgericht. De bewoners zijn tegen de bouw van een arbeidsmigrantenhotel aan de voet van de Molenvliet, tegenover het Seringenpark. Wie meer informatie wil over de Belangenvereniging kan een mail sturen naar bvmolenvlilet@gmail.com.