Huldiging karate kampioenen voor Raad

Aalsmeer – Voor aanvang van de raadsvergadering op donderdag 4 december vindt de huldiging plaats van negen Europese kampioenen Koreaanse karate. De kampioenen zijn allemaal lid van sportschool Wassanim en worden getraind en gecoacht door Johan van der Nald. De kampioenen worden tussen 19.45 en 20.00 uur gehuldigd door burgemeester Jobke Vonk-Vedder in het bijzijn van het college en de gemeenteraad. Als er dan nog tijd over is, wordt een korte demonstratie gegeven van Koreaanse karate. Het Europese kampioenschap werd dit jaar op 4 en 5 oktober gehouden in Londen. Vin, Olivier, Xander, Tristan, Cain, Djimon, Renzo, Nienke en Sem van Karateclub Wassanim hebben hier prijzen gewonnen. De meesten van hen behaalden zelfs meer dan één titel. De pupillen van Wassanim hebben zes gouden, zeven zilveren en vier bronzen medailles mee naar Aalsmeer genomen.

Landelijke Gebied Oost en ombudsman

De (openbare) vergadering begint vervolgens om 20.00 uur met het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost en het voorstel van het college om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam. Ook de kadernota Participatiewet 2015-2018 wordt besproken en de bestuurders presenteren de maatwerkvoorziening voor personen met een chronische ziekte of beperking. Vervolgens stellen de bestuurders voor akkoord te gaan met de klachtenregeling sociaal domein met ingang van 1 januari. Per deze datum gaat een klachtencoördinator aangesteld worden voor een periode van een jaar. Tevens komt deze avond de ’breuk’ met Uithoorn aan de orde. Het college stelt overdracht voor van de taken, middelen en personeel van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn naar de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen. Volgens planning is dat half twaalf in de avond en wordt de oordeelsvormende Raad besloten met de behandeling van de Regioraad van de stadsregio Amsterdam en het vragenkwartier. En dan gaat de Raad de nacht in en begint na een korte pauze de besluitvormende Raad. Agendapunten zijn het benoemen van de leden voor de commissie die de evaluatiegesprekken gaat voeren met de burgemeester en het benoemen van Leo van Erp tot tweede fractie-assistent voor Aalsmeerse Belangen. Belangstellenden zijn van harte welkom.