Gemeenteraad vergadert over begroting 2023

Aalsmeer – Op donderdag 3 november staat de vergadering van de gemeenteraad geheel in het teken van de begroting voor volgend jaar. De vergadering vindt vanaf 20.00 uur plaats in de raadzaal en is toegankelijk voor publiek.

In de begroting staan de plannen van de gemeente voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten. De raad stelt de financiële uitgangspunten voor het beleid vast. Het college van burgemeester en wethouders voert deze plannen vervolgens uit. Het vaststellen van de begroting voor volgend jaar is daarmee één van de belangrijkste momenten voor de raad om sturing te geven.

College-agenda 2022-2026

De begroting 2023 is de eerste begroting van het nieuwe college en deze is opgesteld in (financiële) onzekere tijden. Maar door enerzijds financiële meevallers van de Rijksoverheid en anderzijds het maken van bewuste keuzes, presenteert het college van burgemeester en wethouders een begroting die meerjarig structureel sluitend is en daarnaast nog ruimte biedt voor nieuw beleid.

De vergadering kan bijgewoond worden vanaf de publieke tribune in de raadzaal, maar is ook online te volgen of achteraf terug te kijken via www.aalsmeer.nl. Op de website is de volledige agenda te vinden inclusief alle bijbehorende stukken. Indien inwoners de gemeenteraad nog overwegingen mee willen geven of een vraag hebben, kunnen contact opnemen via griffie@aalsmeer.nl.