Gedichtentuin met thema ‘Droom’

Aalsmeer – Is het al jaren een droom om jouw gedicht uit te laten komen in het dromerige decor van het Boomkwekerskerkhof? Dan is dit dé kans om deze droom letterlijk werkelijkheid te laten worden.

Het thema voor de Gedichtentuin 2019 is ‘Droom’ en KCA nodigt je uit om jouw gedachten ten toon te stellen. Word het je nachtmerrie, je onwerkelijkheid in onbestaanbare kleuren, je diepste wens, een terugkerende droom of je stoutste gebeurtenis? Een rustgevende dagdroom die verkwikt?

KCA kijkt uit naar je dichterlijke zinnen over dit onderwerp, maar ziet er wel graag een andere titel boven staan dan het themawoord. Zoals gebruikelijk geeft de standaard waarop het gedicht geplaatst wordt een aantal voorwaarden aan. Het gedicht mag niet langer zijn dan 14 regels, aangeleverd in Garamond 24, regelafstand 1, zodat het goed zichtbaar is voor de langslopende lezer. 

De uiterste inleverdatum is zondag 28 juli en insturen kan per email aan: haremakerjcp@hetnet.nl of per post aan: Marijke Haremaker, Uranusstraat 13, 1431 XH Aalsmeer.