De Ronde Venen verlengt Persoonsgebonden budgetten die aflopen na 2015Staatssecretaris Van Rijn heeft gemeenten opgeroepen om voor 1 oktober 2015 aan alle cliënten met een Persoonsgebonden Budget (PGB) die onder het overgangsrecht vallen te laten weten of de indicatie verlengd, aangepast of stopgezet wordt in 2016. Omdat dit voor veel gemeenten niet haalbaar is heeft de staatssecretaris de datum verschoven naar 1 mei 2016. De gemeente De Ronde Venen heeft de betrokken cliënten inmiddels via een brief geïnformeerd.  
Vanaf 1 januari 2015 betaalt de gemeente de kosten van cliënten die vanuit de AWBZ over zijn gegaan naar de WMO en de Jeugdwet. Cliënten die een indicatie hebben met een einddatum na
31 december 2015 vallen onder de overgangsregeling. Om te bepalen welke zorg of ondersteuning cliënten vanaf dat moment op basis van de WMO of Jeugdwet nodig hebben wordt hun indicatie voor 1 mei 2016 opnieuw beoordeeld. De indicaties van cliënten die eindigden in 2015 zijn al opnieuw beoordeeld. Zodra cliënten een nieuwe beschikking hebben ontvangen gaat de nieuwe indicatie direct in. Een uitzondering zijn de PGB-ers. Zij behouden hetzelfde budget tot 1 mei 2016.
Proces

Voor 1 mei 2016 gaan medewerkers van de gemeente met de cliënten in gesprek om aan de hand van de vraag te bepalen welke vorm van ondersteuning nodig is. Als een inwoner dit prettig vindt is het mogelijk om zich tijdens het gesprek te laten ondersteunen door een naaste, zorgaanbieder of ondersteuning via stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht.
Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een nieuw besluit genomen. Daarna ontvangt de inwoner een beschikking waarin staat beschreven op welke ondersteuning hij of zij recht heeft.

De betrokken cliënten zijn inmiddels via een brief op de hoogte gebracht. Inwoners die onder de overgangsregeling AWBZ vallen en geen brief hebben ontvangen kunnen dagelijks tussen 09.00 en 10.00 uur telefonisch contact opnemen met de heer De Weerdt via 0297 29 16 16 . of per mail herindicatie@derondevenen.nl